BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 1980-2002
Economic Growth in European Union Countries, 1980-2002
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 716, s. 25-40, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Konsumpcja, Produkt krajowy brutto (PKB)
Economic growth, Consumption, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej oraz podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn jego zróżnicowania. Omawiane badania dotyczą lat 1980-2002 i obejmują 14 krajów (bez Luksemburga).

This paper is devoted to the problem of economic growth in 14 countries (excluding Luxembourg) of the "old" European Union from 1980 to 2002. The main part of the paper constitutes an analysis of the level and rate of change in real GDP per capita, expressed in 2000 prices in US dollars according to purchasing power parity. The research was conducted on the basis of secondary empirical data published by the OECD. Based on the analysis, the author concludes that the differentiation in the level of real GDP per capita according to purchasing power parity among the "old" EU-14 in the analysed period did not undergo systematic decline, thus failing to support convergence theory. Economic growth occurred in the 14 EU countries in the analysed period; the rate of change was higher in the 1980s than in the next decade. In the 1990s, however, two sub--periods can be identified: the first half of the decade that saw a slower rate of growth, and after 1996, during which economic growth higher than in the 1980s was noted. Ireland contributed significantly to this result. From 2000 to 2002, economic growth in all the analysed countries slowed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Convergence, „Journal of Political Economy" 1992, nr 102.
 2. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, red. J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, red. Z. Hellwig, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 4. Fitz G.J., An Irish Perspective on the Structural Funds, The Economic and Social Research Institute, Working Paper nr 94, Dublin 1998.
 5. Germany's Growth Performance in the 1990's, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Economic Paper nr 170 - maj 2002, European Commission, http:/ europa.eu. i nt/com m/economy_finance
 6. Kahn H., Dwa spojrzenia na wiek XX, „Forum" 1974, nr 19.
 7. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 8. Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 9. OECD, Economic Outlook, Nr 68, Paris 1999.
 10. Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków, materiały konferencyjne, Poznań, listopad 2001 r., Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 11. Renelt D., Economic Growth. A Review of the Theoretical and Empirical Literature, The World Bank, Working Papers nr 678, maj 1991.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 13. Snowdon V., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 14. The Sources of Economic Growth in OECD Countries, OECD, Paris 2003.
 15. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu