BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Marian
Tytuł
Rozwój makroekonomii a globalizacja
The Development of Macroeconomy in Terms of Globalisation.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 13-17, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Polityka gospodarcza, Makroekonomia, Pełne zatrudnienie
Globalization, Economic globalization, Economic policy, Macroeconomics, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono główne cele badań makroekonomicznych, dokonano analizy zjawiska globalizacji oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy makroekonomia wymaga zmiany paradygmatu w związku z pojawieniem się globalizacji.

A changeable research area of macroeconomy caused by a globalisation of the world economy is presented in the article. The author puts emphasis on stopping the disputes between the representatives of macroeconomy and searching for what they have in common. The following fields of agreement are indicated: 1. Approach of the real product to potentially maximum GDP. 2. Full employment. 3. Stabilization of the general level of prices. 4. Balanced development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górka K., Wpływ procesów globalizacji na integrację gospodarczą. "Pomosty" 2001 nr 3(6).
  2. Kryński A., Europa w procesach globalizacji gospodarczej - szanse i zagrożenia, [w:J Transformacja — Integracja — Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Wydawnictwo AE Kraków i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Kraków-Tarnów 2004.
  3. Noga M., Wpływ myśli Keynesa na politykę gospodarczą, [w:] Współzależności między wiedzą ekonomiczną a funkcjonowaniem gospodarki w skalach mikro i makro. red. naukowy S. Forlicz. Wydawnictwo AE. Wrocław 1997.
  4. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 1999. Zorska A., Ku globalizacji! Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu