BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Joanna
Tytuł
Kulturowe konsekwencje globalizacji
Cultural Consequences of Globalization.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 18-27, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Kultura narodowa, Kultura organizacji, Różnice kulturowe
Globalization, National culture, Corporate culture, Cultural differences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na aspekty kulturowe działalności przedsiębiorstw oraz problemy, przed którymi stają w obliczu postępującej globalizacji, zarówno na szczeblu organizacji jako całości, jak i na poziomie pojedynczych pracowników.

Cultural problems of enterprises in the context of globalization has been presented in the paper. After defining the article's keywords, the role of cross-cultural management has been discussed. Particularly the cultural implications of globalization for the company as a whole and for the single employee have been pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beamer L., Learning Intel-cultural Communication Competence, "The Journal of Business Communication" 1992 nr 3, vol. 29.
 2. Casmir F.L., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i między kulturowej, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Komunikacja międzykulturowa -zderzenia i spotkania, Instytut Kultury, Warszawa 1996.
 3. Filby I., Willmott H., Ideologies and Contradictions in a Public Relations Department, "Organization Studies" 1988 nr 9(3).
 4. Gierszewska G.. Wawrzyniak B., Globalizacja - wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltcxi, Warszawa 2001.
 5. Herder J.G., Myśli o filozofii dziejów, PWN, Warszawa 1962.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 7. Kowalik T., Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne, [w:] B. Liberska, Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie-teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 9. Levi D., International Producention and Sourcing, [w:] Trends and Issues, "ST1 Review" 1993 nr 13.
 10. Libera B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Liberska B., Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 11. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Nowa encyklopedia powszechna, red. B. Petrozolin-Skowrońska, PWN, Warszawa 1996.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 14. Schneider S.C., Barsoux J.-L., Managing across Cultures, Prentice Hall, Europe 1997.
 15. Stępczak S.. Szkolenia międzykulturowe - szansa czy pięta achillesowa międzynarodowego zarządzania kadrami?, [w.] T. Listwan, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, Wrocław 2004.
 16. Terpstra V., Kenneth D., The Cultural Environment of International Business, South Western 1991.
 17. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Weltkulturen unter Globalisierungsdruck, red. R. Tetzlaff, Verlag J.H.W. Dietz. Nachfolger. Bonn 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu