BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierzchawka Sylwia
Tytuł
Ewolucja perspektywy kultury organizacyjnej w zarządzaniu : od klasyków do współczesnych koncepcji
Prospects of Organizational Culture Evolution in Management : Throughout Classics up to Contemporary Concepts
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 28-37, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Globalizacja kultury, Nauki o zarządzaniu
Corporate culture, Enterprise management, Cultural globalization, Management sciences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ewolucje perspektywy kulturowej przez pryzmat podstawowych wymiarów kultury organizacyjnej w wybranych nurtach nauki o zarządzaniu. Podjęto także próbę wyłonienia pożądanych cech kultury organizacyjnej w warunkach postępującej globalizacji i ujednolicania rynku.

The purpose of this paper is to show cultural attributes evolution from classic management foundations to contemporary management concepts. Moreover, this paper specifies organizational culture attributes needed in current conditions of progressive globalisation and the tendency to a homogenous market. The discussed problems and conclusions are based on the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deal T.E., Kennedy A.A., The New Corporate Cultures. Revitalizing the Workplace after Downsizing, Mergers and Reengineering, Persues Books Reading, Massachusetts 1999.
  2. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE. Warszawa 2000.
  3. Hopej M., Szeloch M., Kamiński R., Clobalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, [w:]: Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, Globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002.
  4. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, Wydawnictwo AE. Wrocław 2001.
  5. Płoszajski P., Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, [w:] Przedsiębiorstwo przeszłości, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
  6. Sułkowski L., Kultura organizacyjna —próba oceny znaczenia nurtu kulturowego w zarządzaniu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928. Wrocław 2002.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Próby budowania nowych profili kulturowych w organizacji, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg. W. Pawnik, Wydawnictwo Poldex, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu