BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław
Tytuł
Zarządzanie globalne poprzez kształtowanie wspólnot pracowników wiedzy
Global Management by Forming the Communities of Knowledge Workers.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (3), 2005, nr 1093, s. 65-73, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie globalne, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Profesjonalizm
Global management, Globalization of enterprise activity, Employees in enterprise, Professionalism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono tendencje do łączenia potencjału przedsiębiorstw w warunkach "nowej ekonomii". Zdaniem autora, czynnikiem sprzyjającym kooperacji przedsiębiorstw są wspólnoty profesjonalistów – pracowników wiedzy, przekraczające granice zespołów i organizacji. Przedstawiona problematyka ma charakter teoretyczny.

The article presents the aspect of globalization which is connected with the tendency to joining the potential of enterprises. In the conditions of New Economy, the cooperation of firms will become more and more popular. Creating the communities of professionals by knowledge workers, which go beyond seeing the organization in a traditional way, is farourable for the cooperation of enterprises. These communities create intellectual motivation, which helps to generate and use knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą - podejście integracyjne, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 2.
 2. Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001.
 3. Bryan L., Fraser J., Getting to Global, "The McKinsey Quarterly" 1999 nr 4 (cyt. za "Przegląd Organizacji" 2000 nr 2).
 4. Ćwik K., Szumowski W., Zmiany w działalności przedsiębiorstw w dobie gospodarki sieciowej, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw — problemy, metody, efekty, red. J. Skalik. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, Wrocław 2001.
 5. Freeman C., Technology Policy and Economic Performance. Lesson from Japan, Primer Publishers. London 1987.
 6. Galford R., Seibold Drapeau A., The Enemies of Trust, "Harvard Business Review" February 2003. (cyt. za "Przegląd Organizacji" 2003 nr 3).
 7. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 8. Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Organizacja ucząca się w skupisku gospodarczym, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryla. Wyd. E.1B. Kraków 2002.
 9. Kisielnicki J., Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa 2002.
 10. Levitt T., The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" May-June 1983.
 11. Mikuta B., Korzenie zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, tom 1, red. W. Cieśliński, Wyd. WSZiP, Wałbrzych 2002.
 12. Normalność i globalizacja (wywiad z W. Morawskim), "Przegląd Organizacji" 2001 nr 12.
 13. Nowe modele biznesu zmieniają naturą pracy, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 9.
 14. Priorytety w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 10.
 15. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki. J. Strużyna, Wydawnictwo AK. Katowice 2001.
 16. Putnam R., Bowling Alone, "Journal of Democracy" 1995 nr 5.
 17. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Feiberg SJA, Warszawa 2001.
 18. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0712
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu