BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławecki Bartosz
Tytuł
Sieci społeczne: ułomność rynku pracy czyjego naturalna właściwość?
Social Networks: Labor Market Failure or its Natural Feature?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 171-187, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomiczna teoria zachowań, Rynek pracy
Economic behaviour theory, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wizji rynku pracy, przy założeniu że sieci społeczne są jego naturalną i immanentną cechą. Założeniem konstrukcyjnym niniejszego artykułu jest teza o użyteczności kategorii sieć społeczna dla opisu i analizy współczesnych rynków pracy oraz wyjaśniania rządzących nimi mechanizmów.

The main idea of the paper is to consider the role of social networks on the labor market. Social network perspective is said to be valuable for better understanding and explaining employers and employees behaviors. The network structure of labor market is shown in contrast with the neoclassical idea of market. In the beginning of the paper the concept of social network is explained and some basic foundations of network paradigm are characterized. Then, the author analyses some main social network mechanisms that can appear on the demand and supply side of the labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990.
 2. Becker G.S., Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press 1993.
 3. Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2004.
 4. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 5. Brook K., Labour Market Participation: The Influence of Social Capital, Office for National Statistics, Labour Market Trends, March 2005.
 6. Brown P., Green A., Lauder H., High Skills. Globalization, Competitiveness and Skill Fonnation, Oxford University Press 2001.
 7. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.
 8. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 2, Warszawa 1995.
 9. Chmielewski P., Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady, Studia Socjologiczne 1994, nr 3-4.
 10. Coleman J.S., Introducing Social Structure into Economic Analysis, AEA. Papers and Proceedings, Psychological Foundationsvol. 74, 1984, no. 2.
 11. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 12. Fernandez R.M., Castilla E.I., Moore P., Social Capital at Work: Networks and Employment at a Phone Center, American Journal of Sociology vol. 105, 2000, no. 5.
 13. Gadowska K., Zjawisko klientelizmu polityczo-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 14. Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology 1985, no. 91, s. 481-510.
 15. Granovetter M., Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis, Acta Sociologica 1992, no. 35, s. 3-11.
 16. Granovetter M., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology vol. 78, 1973, no. 6, s. 1360-1380.
 17. Hofmolk J., Rozwój pola organizacyjnego internetu - dominacja sieciowej formy porządku społecznego, Studia Socjologiczne 2002, nr 4.
 18. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, rес. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 19. Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 20. Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.
 21. Lin N., Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press 2001.
 22. Lin N., Social Networks and Status Attainment, Annual Review of Sociology 1999, no. 25, s. 467-488.
 23. Lin N., Vaughn J.C., Ensel W.M., Social Resources and Occupational Status Attainment, Social Forces vol. 59, 1981, no. 4, s. 1163-1181.
 24. Mardsen P.V., Campbell K.E., Measuring Tie Strength, Social Forces vol. 63, 1984, no. 2,8.482-501.
 25. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 26. Poszukiwanie pracy — opinie i doświadczenia Polaków, Komunikat badań, CBOS, marzec 2003.
 27. Powell W.W., Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, Research in Organizational Behavior vol. 12, 1990.
 28. Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 29. Schultz T.W., Investment in Human Capital, The American Economic Review 1961, no. 1(2), s. 1-17.
 30. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 31. Stone W., Gray M., Hughes J., Social Capital at Work. How Family, Friends and Civic ties Relate to Labour Market Outcomes, Research Paper no. 31, Australian Institute of Family Studies 2003.
 32. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 33. Uzzi B., The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: the Network Effect, American Sociological Review vol. 61, 1996, s. 674-698.
 34. Wasserman S., Faust K., Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge University Press 1999.
 35. Wellman В., Little Boxes, Glocalization, and Networked Individualism, za: http:// //www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html.
 36. Wellman В., Structural Analysis: from Method and Metaphor to Theory and Substance, w: Social Structures: A Network Approach, red. B. Wellman, S.D. Berkowitz, Cambridge University Press 1988.
 37. Wellman В., Carrington P.J., Hall A., Networks as Personal Communities, w: Social Structures: A Network Analysis, red. B. Wellman, S.D. Berkowitz, Cambridge University Press 1988.
 38. Woodhall M., Human Capital Concepts, w: Education, Culture, Economy, Society, red. A.H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, A.S. Wells, Oxford University Press 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu