BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptaszyńska Barbara
Tytuł
Podatki dochodowe a liczba pracujących w gospodarce polskiej w latach 1993-2003
Income Tax and Employment in the Polish Economy in the Years 1992-2003
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 267-276, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, System podatkowy, Zatrudnienie
Income tax, Tax system, Employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza tendencji zmian liczby pracujących w Polsce w latach 1993-2003 w powiązaniu ze zmianami w podatkach dochodowych od osób prawnych i podatkach nakładanych na dochody osób fizycznych. Jest to próba ustalenia, czy zmiany w obciążeniach dochodów zarówno firm, jak i gospodarstw domowych miały istotny wpływ na zmiany zatrudnienia.

In the years 1993-2003 many significant changes took place in the Polish taxation system. The importance of indirect taxation was growing at the expense of a decreasing share of revenues from income tax in the budget. At the same time significant changes occurred on the labour market. Income tax is regarded as less neutral for the entities which make economic decisions as regards increasing incomes, savings and capital than taxes imposed on spendings. Therefore they can influence both the number of created jobs and the decisions concerning labour supply. The analysis of employment and taxation system proves that a decreased share of taxes imposed on the incomes of companies and households in fiscal revenues did not play a significant role for the level of employment in Poland in the years 1993-2003. A change in the number of people employed in the national economy during this period in 99% depended on factors other than the average share of taxes imposed on incomes in the fiscal revenues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolkowiak L, Ewolucja systemu podatkowego w Polsce, Gospodarka Narodowa 1998, nr 10.
 2. Nojszewska E., Teoria optymalnego opodatkowania a polityka podatkowa, Gospodarka Narodowa 1998, nr 10.
 3. Sokołowski J., Polityka fiskalna a wzrost gospodarczy, w: Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 4. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, red. J. Mujżel, RSSG Warszawa 1999.
 5. Szczodrowski G., Możliwości zmian w polskim systemie podatkowym, w: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 6. Ziólkowska W., Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 7. Polska 2004 Raport o stanie gospodarki, MGiP, Warszawa 2004.
 8. Raport o stanie finansów państwa w 2002 roku, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa 2003.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U. nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania; Dz.U. nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu