BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Aldona
Tytuł
Rola menedżerów w ustawicznym rozwoju zasobów pracy
The Role of Managers in Constant Development of Labour Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 55-69, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kształcenie ustawiczne
Learning organisations, Managers in a enterprise, Lifelong learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przybliżenie problematyki organizacyjnego uczenia się ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę menedżerów w tym procesie. Artykuł stanowi próbę zbadania percepcji pojęcia organizacyjnego uczenia się i poszczególnych jego elementów wśród menedżerów. Zaprezentowano wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych na przełomie lat 2004 - 2005 wśród 58 menedżerów średniego szczebla.

Education in its individual, team and organizational dimension is an instrument of developing an enterprise's resources. Shaping the intellectual capital of an organization is presented as an expression of appreciation of the strategic role of labour resources which determine competitiveness of a firm. A particular role of organizational learning is included in the concept of five disciplines of a learning organization according to P.Senege. In the light of this concept managers face new challenges. The article presents the results of studies on the perception of the concept of learning organization among managers and its practical application in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A., Raport z badań nad szkoleniem kadry kierowniczej, WSB, Poznań 1998.
 2. Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. Argyris C., Schon D. A., Organisatonal Learning: A Theory in Action Perspective, Addison-Werley Reading, MA, 1978.
 4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, PSB, Kraków 2000.
 5. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 6. Dixon N., The Organisational Learning Cycle, McGraw-Hill, Maidenhead 1994.
 7. Edvinsson L. Malone S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Fitzeuz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 9. Guest D., Human Resource Management and Industrial Relations, Journal of Management Studies 1987, no. 5.
 10. HKD and Learning Organisations in Europe, S. Tjepkema, J. Stewart, S. Sambrook, M. Mulder, H. ter Horst, J.Scheerens, Routledge, London, New York 2002.
 11. Iies P. Volles M., Complexity, HRD and organisation development, w: HRD in a complex world, red. M. Lee, Routledge 2003.
 12. Keep E., Corporate Training Strategies: the Vital Component? w: New Perspectives on Human Resource Management, red. J. Storey, Routledge, London 1991. Knowledge Management and Organisational Competence, red. R. Sanchez R., Oxford Press 2001.
 13. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Pedler M., Boydell Т., Burgoyne J., The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGrow-Hill, London 1991.
 15. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 16. Pocztowski A.: Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 17. Porter M., Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 18. Rybak M., Budowanie konkurencyjności, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 19. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, w: Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, red. K. Makowski, Poltext, Warszawa 2001.
 20. Senge. P., Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 21. Sloraan M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 22. Szaban J., Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych: Od dyrektora do euromenadżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu