BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łyskawa Krzysztof
Tytuł
Praca jako czynnik kształtowania decyzji emerytalnej
Work as a Factor Influencing a Decision to Retire
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 201-215, bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Praca, Emerytury
Pension schemes, Labour, Pensions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono podstawy funkcjonowania systemów emerytalnych. Przedstawiono proces podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę. Przybliżono system emerytalny w Polsce. Pokazano zależności między wysokością świadczenia a kontynuacją zatrudnienia.

A decision to retire and to receive an old-age pension makes a participant of the old-age pension scheme compare his/her hitherto remuneration with the future old-age pension and consider whether he/she will be more satisfied as a professionally active person or as an old-age pensioner. The aim of the paper is to identify the labour market related factors which influence retirement decisions. People decide to retire when they reach legally defined retirement age or because of illness or disability. However, the change in ensuring material security for old age popularized in recent years and the fact that the old-age pension will be based on the amount of the premiums paid, indicate that it is necessary to build up one's professional career sensibly. The old-age pension scheme in Poland is constructed in such a way that nearly every kind of professional activity is burdened with a social insurance premium. Moreover, participants of the scheme can voluntarily pay the premiums or continue old-age pension insurance when other rights do not apply. It is in the interest of a participant of the scheme to pay the premiums as long as possible because continuation of employment means increased benefits in the future. A prognosed low amount of benefits in the new old-age pension scheme exerts a pressure for allowing those receiving old-age pensions to continue working. All these elements connected with the labour market and the character of the old-age pension scheme influence a decision to retire and terminate professional activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anionów K., Prawo do emerytury, Zakamycze, Kraków 2003.
 2. Atchley R., Social Forces and Aging, Wadsworth, Belmont 1988.
 3. Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth, World Bank, Oxford University Press, New York 1994,.
 4. Balicka-Kozłowska H., Potrzeba bezpieczeństwa ludzi starszych, w: Ludzie starsi w Polsce - ich warunki i potrzeby, IPiSS, Warszawa 1982.
 5. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 6. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003. Jędrasik-Jankowska L, Ubezpieczenia emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 7. Jędrasik-Jankowska L, Ubezpieczenia społeczne, t. 1: Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003.
 8. Lazear E.P., Retirement from Labor Force, w: Handbook of Labor Economics, red. O. Aschenfelter, R. Layard, Eisevier Science Publishers BV, Amsterdam 1986.
 9. Łyskawa K., Dochód osób w starszym wieku a zarządzanie ryzykiem starości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1999, z. 1.
 10. Nowy system emerytalny-praktyczny przewodnik dla pracodawców, red. Z. Krzewiński, K. Łyskawa, Wydawnictwo FORUM, Poznań 1999.
 11. Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW, Warszawa 1966.
 12. Szumlicz T., Żukowski M., Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2004.
 13. Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę: społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 14. Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu