BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziomek Agnieszka
Tytuł
Instytucje dialogu społecznego i ich rola na rynku pracy w Polsce
Institutions of Social Dialogue and Their Role on Labour Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 41-54, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dialog społeczny, Rynek pracy
Social dialogue, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę dialogu społecznego w Polsce i zaprezentowano główne zadania instytucji dialogu w kraju, tj. instytucji centralnych, branżowych i regionalnych. Zwrócono uwagę na to, że wzmacniający się dialog społeczny w gospodarce stanowi podstawę dla rodzącego się dialogu obywatelskiego, budowanego na podstawie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formulation of the principles and determination of the tasks of a social dialogue in the economy proved to be an extremely useful phenomenon in the phase of systemic transformation. At each level of the social dialogue the aim of the talks is to seek consensus as regards industrial relations, working conditions, wages, social benefits and such problems of the economic policy which are in the sphere of interest or obligations of the parties of the dialogue. The paper presents the structure of the institutions of social dialogue in Poland and characterizes the main principles of their functioning. Moreover, the author makes an attempt to define the role of social dialogue, in its hitherto existing form on the labour market, as a mechanism of communication between the parties. The presented examples where the dialogue between the parties supported a constructive solution of the problematic situation confirm that there is a need for the mechanism which would balance the interests of the labour market's parties in the competitive economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchner-Jeziorska A., Rola państwa w stosunkach pracy, Polityka Społeczna 1997 nr 2.
 2. Enganging Citizens in Policy-making: Information, Consultation and Public Participation, OECD Public Management Policy Brief PUMA July 2001.
 3. Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Informacja na temat funkcjonowania wojewódzkich komisji dialogu społecznego w 2002 roku, MGPiPS, Warszawa 2003.
 5. Podstawy prawne dialogu społecznego w Polsce i jego ocena. Projekt, MPiPS, Warszawa 2002.
 6. Polityka społeczna i zatrudnienie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2001.
 7. Raport na temat funkcjonowania trójstronnych zespołów branżowych, MGPiPS, Warszawa 2003.
 8. Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych, MGPiPS, Warszawa 2003.
 9. World Development Report 1997, The state in a changing world, Oxford University Press.
 10. Wratny J., Kodeks pracy, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 11. Zasady Dialogu Społecznego. Dokument Programowy Rządu, Warszawa 2002.
 12. Zasady Dialogu Społecznego. Załącznik nr 2, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu