BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołata Elżbieta
Tytuł
System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym
Labour Market Information System and Needs for Analysis in Regional and Local Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 89-110, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Źródła informacji, Rynek pracy
Regional labour market, Information source, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano koncepcję systemu informacji o rynku pracy w ujęciu regionalnym i lokalnym. Omówiono cele i zadania tego systemu oraz przybliżono jego użytkowników. Przedstawiono charakterystykę źródeł informacji o rynku pracy w Polsce.

The paper is an attempt to characterize a modern labour market information system, paying attention to the needs for analysis in a regional and local approach. The properties of statistical information system are considered in the context of Eurostat recommendations concerning harmonization of research, homogeneity of ideas and definitions, integration of the existing sources of information, widespread access to statistical information, consequences of IT revolution and revolution in the field of data presentation. The analysis proves that in the 1990s of the last century the system of labour market information underwent significant changes which reflected economic transformation and adjustment of the Polish statistics to the EU standards. The Polish statistical sources concerning the labour market have not yet reached the full complexity of a modern system of statistical information. However, BAEL and censuses take into account the need to harmonize research. The author discusses convergence of particular sources, their discrepancies and the need for estimations using small areas statistics. Elements of the modern labour market information system are discussed in the context of regional and local analyses. Characteristics of particular sources includes the range of information coverage and accessibility of data as regards periods of time and territories. The analysis shows that full current information about the situation on the labour market is accessible only at the level of the whole country and large voivodships. It should be underlined that the current assessment is carried out on a quarterly basis. As regards poviats, i.e. local labour markets, the information is accessible only from administrative registers and reports covering large and medium-size economic entities. However, if modern methods of estimation and integration of the existing data bases are not applied, it will be impossible to provide a comprehensive diagnosis of the situation on the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brackstone G., 2001, Quality Programs in Statistical Agencies, w: Proceedings Actes, 2001, Invited Papers, IASS Topics, Seoul, August 22-29, 2001, International Statistical Institute.
 2. Bracha C., 2003, Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, seria: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Spis Rolny, GUS, Warszawa.
 3. Bracha C., Lednicki B., Wieczorkowski R., 2004, Wykorzystanie złożonych metod estymacji do dezagregacji danych z badania aktywności ekonomicznej ludności w roku 2003, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. 300, GUS, Warszawa.
 4. Gołata E., 2004, Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Kalaska M., 1996, Popyt na pracę, seria: Monitoring rynku pracy, GUS, Warszawa.
 6. Klimanek T. 2003, Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej w systemie GEO-INFO (rozprawa doktorska).
 7. Kordos J., 1998, Zarys systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne nr 2.
 8. Kordos J., 2002, Niektóre aspekty jakości w statystyce małych obszarów, Wiadomości Statystyczne nr 11.
 9. Kordos J., Paradysz J., 2000, Some Experiments in Small Area Estimation in Poland, Statistics in Transition vol. 4, no. 4, March.
 10. Paradysz J., 1999, Statystyka małych obszarów, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Proceedings Actes, 2001, Invited Papers, IASS Topics, Seoul, August 22-29, 2001, International Statistical Institute.
 12. Witkowski J., 2001, Nowe perspektywy dla statystyki społecznej, Wiadomości Statystyczne nr l.
 13. Witkowski J., 2001a, W nowy wiek z nową statystyką, Wiadomości Statystyczne nr 4.
 14. Witkowski J., 2002, Badanie aktywności ekonomicznej ludności w NSP 2002, Wiadomości Statystyczne nr 4.
 15. Witkowski J., 2003, Rozwój statystyki społecznej w Polsce — ważne wyzwanie, Wiadomości Statystyczne nr 7/8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu