BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław, Kalinowska-Nawrotek Barbara
Tytuł
Praca i płaca kobiet w polskiej literaturze powojennej - rozwój badań i poglądów
Women' Labour and Earnings in Polish Post-War Literature - Development of Research and Opinions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 125-142, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Zatrudnienie kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Pełne zatrudnienie
Female labour, Women employment, Equal rights for women and men, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano najistotniejsze - zdaniem autorów artykułu - opracowania i publikacje, podnoszące i analizujące kwestie pozycji kobiet na polskim rynku pracy w powojennym okresie. Zwrócono uwagę głównie na badania i poglądy odnoszące się do sytuacji kobiet w gospodarce jako całości i w niektórych jej sektorach.

Wide understood questions of women' labour and earnings are the main subject of the paper. These problems, touched in such various aspects as: an economic activity, a characteristic of a level and a structure of employment and unemployment among women, a level and a structure of female earnings, were presented in the light of former research works and opinions of many authors, that were contained in the Polish post-war literature. The post-war period of time was divided into two sub-periods. The system of centrally planned economy was functioning during the first sub-period (1945-1989) and the market economy was (re)built during the second one (from 1989). The social-economic transition in Poland which took place after 1989 fundamentally influenced the situation on the labour market. Resignation of the full employment postulate and an excessive labour supply in comparison to a labour demand placed some groups of employees and awaiting a job, among which women were in majority in a worse position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993.
 2. Dach Z., Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
 3. Dzięcielska-Machnikowska S., Kulpińska J., Awans kobiety, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1966.
 4. Firlit-Fesnak G., Rodzina polska w warunkach zmiany systemowej na tle krajów europejskich (raport z badań), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996.
 5. Graniewska D., Awans zawodowy kobiet a fazy życia rodzinnego, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 6. Jacukowicz Z., Zróżnicowanie plac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, Warszawa 2000.
 7. Janowska Z., Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polityka Społeczna 1996, nr 8.
 8. Janowska Z., Jak można przeciwdziałać bezrobociu Kobieta i biznes 1994, nr 2-3.
 9. Janowska Z., Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polska rzeczywistość a wymagania Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2000, nr 1.
 10. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 11. Januszek H., Społeczności zakładowe. Zjawiska i procesy skupiające i rozbijające załogę zakładu pracy, Zeszyty Naukowe Seria II, nr 124, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 12. Kędelski M., Szuman A., Studia nad pracą zawodową kobiet w okresie macierzyństwa, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1985.
 13. Knothe M. A., Lisowska E., Women one the Labour Market. Negative Changes and Entrepreneurship Oportunities as the Consequences of Transition, Center for the Advancement of Women, Warsaw 1999.
 14. Knychała K., Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej w latach 1955-1974, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1978.
 15. Kobieta współczesna. Z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów, red. M. Sokołowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 16. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2001.
 17. Kobiety w Polsce 2003, red. U. Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003.
 18. Kobiety w Polsce w latach 90, red. B. Gadomska, M. Korzeniewska, U. Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2000.
 19. Kolaczek B., Kobiety na rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Polityka Społeczna 2001, nr 2.
 20. Kotowska I. E., M. Podgrodzka, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, Kobieta i Biznes 1994, nr 2-3.
 21. Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza -czynniki rozwoju - perspektywy, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 22. Kurzynowski A., Ciągłość pracy i macierzyństwo, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.
 23. Lisowska E., Kobiety przedsiębiorcy - motywacje i bariery, Polityka Społeczna 1996, nr 8.
 24. Lisowska E., Przedsiębiorczość wobec bezrobocia kobiet i ich dyskryminacji na rynku pracy, Kobieta i Biznes 1998, nr 3-4.
 25. Polish Women in the Business World, red. E. Masłyk-Musiał, E. Lisowska, M. Curie-Skłodowska, University Press, Lublin 1997.
 26. Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2003.
 27. Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet, red. S. Dzięcielska-Machnikowska, Acta Universitatis Lodziensis, Seria III, nr 44, Łódź 1979.
 28. Preiss-Zajdowa A., Zawód a praca kobiet, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967.
 29. Przedpelski M., Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1975.
 30. Reszke L, Nierówności pici w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności pici w sferze zawodowej, IFiS PAN, Warszawa 1991.
 31. Reszke L, Stereotypy prywatnych przedsiębiorców w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 32. Reszke L, Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, „Śląsk" Sp. z o.o. WN, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999.
 33. Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji, red. S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska, Raport IPiSS, nr 7, IPiSS, Warszawa 1995.
 34. Zarządzanie potencjałem pracy, red. A. Sajkiewicz, Monografie i Opracowania 412, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
 35. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 36. Strzemińska H., Praca zawodowa kobiet a ich budżet czasu, PWE, Warszawa 1970.
 37. Szklany suft. Bariery i ograniczenia barier kobiet. Monografia zjawiska, red. A. Titkow, ISP, Warszawa 2003.
 38. Szuman A., Aktywność zawodowa matek a funkcje społeczne rodziny w cyklu jej rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
 39. Wieruszewski R., Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.
 40. Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, red. R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu