BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszyński Adam
Tytuł
Miejsce wartościowania pracy we współczesnym przedmiocie oceny pracy w szkolnictwie wyższym
Job Evaluation in Contemporary Appraisal of Labour in Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 72, s. 188-200, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie stanowisk pracy
Higher education, Methods of job evaluation, Job evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono klasyfikację stanowisk pracy w szkolnictwie wyższym. Przybliżono pojęcie i metody wartościowania pracy a następnie metody wartościowania pracy w szkolnictwie wyższym .

The aim of the article is to present the role of job evaluation in the system of labour appraisal in higher education. The article presents disaggregation of labour assessment. Against this background job evaluation - along with standardization and assessment of collective work - is differentiated as a component of assessing the kind of work. A wider analysis includes the contemporarily applied methods of qualifying labour and the ways of using the results of this qualification in the practice of human resources management in British institutions of higher education. The author presents here the achievements of Education Competences Consortium Ltd. (ECC) in devising the method of evaluating labour, adjusted to the specificity of an institution of higher education, which makes it possible to evaluate by means of one set of criteria all jobs. In the Polish literature it is the first description of job assessment called Higher Education Role Analysis (HERA). The conclusions concentrate on the significance of job evaluation for the wage policy and other components of human resources management in an institution of higher education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baszyński A., Retrospekcja poglądów na przedmiot oceny pracy, Licentiatus, Zeszyty Dydaktyczno-Naukowe Instytutu Ekonomicznego, z. VIII (2), PWSZ w Pile, Piła 2005.
 2. Baszyński A., Jarmolowicz W., Niektóre aspekty oceny pracy jako podstawy polityki plac w przedsiębiorstwie, w: Ekonomiczno-socjologiczne i etyczne aspekty restrukturyzacji w gospodarce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Januszek, J. Sikora, Katedra Socjologii i Filozofii AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 3. Benge E., Burk S.L.H., Hay E.N., Manual of Job Evaluation, Harper Brothers, New York 1941.
 4. Hay E.N., The Right Pay for the Job, Banking 1940, no. 3.
 5. Jarmołowicz W., Systemowe uwarunkowania i mechanizmy regulacji plac w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1989.
 6. Kordaszewski J., Pracownicy umysłowi. Dynamika zatrudnienia i metody badania trudności pracy, PWE, Warszawa 1969.
 7. Martyniak Z., Metodologia wartościowania pracy, ANTYKWA, Kraków 1998.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. 2001 nr 107, poz. 1182 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracą i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej (Dz.U. 2001 nr 107, poz. 1183 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. 2005 nr 78, poz. 684).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej (Dz.U. 2005 nr 78, poz. 685).
 12. Serwis internetowy Educational Competences Consortium Ltd. http://hera.ucea.ac.uk/ about_hera/l_history_of_hera/ z dnia 25 sierpnia 2005 roku.
 13. Serwis internetowy University of St. Andrews http://www.st-andrews.ac.uk/hr/ Regrading05/regrading20053/regrading20054 z dnia 31 sierpnia 2005 roku.
 14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. 1997, nr 96, poz. 590 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu