BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna
Tytuł
Relacje między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski
Relationships Between Foreign Trade and Foreign Direct Investment in Poland's Manufacturing Industry
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 5-6, s. 1-28, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Przemysł przetwórczy, Handel zagraniczny, Przedsiębiorstwo zagraniczne
Foreign investment, Foreign capital, Direct investments, Processing industry, Foreign trade, Foreign enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W latach 90. Polska postrzegana była jako obszar największego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Cechą charakterystyczną tego zjawiska w Polsce jest utrzymująca się wiele lat koncentracja kapitału w dwóch sektorach gospodarki: w przemyśle i w handlu. Celem artykułu jest ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wielkość i strukturę polskiego handlu zagranicznego produktami przemysłu przetwórczego w latach 1995-2000. Przeprowadzona analiza empiryczne wykazała, że zagraniczne inwestycje w polskim przemyśle przetwórczym mają w większości gałęzi charakter komplementarny w stosunku do importu oraz że nie poprawiły struktury eksportu polskiego przemysłu przetwórczego. Postępy w procesie transformacji systemu wpłynęły nie tylko na naturę inwestycji zagranicznych ale także na na przepływy w handlu zagranicznym. Spadek ilości branż, w których firmy z udziałem kapitału zagranicznego wykazywały ujemny bilans handlowy może świadczyć o zmianach w podejściu inwestorów zagranicznych. Ich aktywność może być motywowana chęcią wykorzystania polskiego przemysłu przetwórczego jako "platformy eksportowej" dla pracochłonnych branż przenoszonych z kraju pochodzenia kapitału

Since the 1990s Poland has been seen as the main area for foreign direct investment inflow to Central and Eastern Europe. Capital concentration in two sectors of the economy, namely industry and trade, which has been continuing for several years is a characteristic feature of foreign investment in Poland. This article aims to evaluate the impact of foreign direct investment on the size and structure of Polish foreign trade in manufacturing industry products in the years 1995-2002. Calculations which have been made indicate that, in general, foreign investment in Polish industry is complementary to foreign trade and does not contribute to improvement of the existing structure of exports. Progress in the systemic transition determines not only the nature of foreign investment but also its impact on foreign trade flows. The fall in the number of industries in which companies with foreign participation record trade deficits may point to a change in foreign investors' approach. Namely, their activities become motivated by making use of the Polish manufacturing industry as an "export platform" for labour-intensive industries transferred from the home country of investors.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B., Harrison A., [1993], Does Proximity to Foreign Firms Induce Technology Spillovers?, PRD Working Paper, World Bank 1993.
 2. Aitken B., Hanson G.D., Harrison A., [1994], Spillover, Foreign Investment, and Export Behavior, NBER Working Paper No. 4967, December.
 3. Aitken B., Harrison A., Lipscy R.E., [1996], Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, Venezuela and the United States, „Journal of International Economics", no. 40.
 4. Ariff M., [1989], TRIMs: a north-south divide or a non-issue?, World Economy, September, s. 347-360.
 5. Bedi S.A., Cieślik A., [1999], Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, „Ekonomista", nr 4, s. 419-439.
 6. Blomstroem M., Kokko A., [1998], Multinational Corporation and Spillovers, Journal of Economic Surveys, vol. 12, no. 3.
 7. Brainard S.L., [1993], A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration, NBER Working Paper No. 4269.
 8. Caves R., [1974], Multinational Firms, Competition and Productivity in Host-Country Markets, „Economica", no. 41, s. 176-193.
 9. Cohen B., [1975], Multinational Firms and Asian Exports, Yale University Press, New Haven.
 10. Djankov S., Hoekman B. [1996], Intra-industry trade, foreign direct investment and the reorientation of East European exports, CEPR Discussion Paper, no. 7377.
 11. Djankov S., Hoekman B. [2000], Foreign investment and productivity growth in Czech Enterprises, The World Bank Economic Review, vol. 14/1, March, s. 49-61.
 12. Dunning J., [1993], Multinational Corporation and the Global Economy, Reading, Addison-Wesley Publ. Co.
 13. Germidis D., [1977], Transfer of Technology by Multinational Corporations, Development Center of the OECD, Paris.
 14. Helleiner G.K., [1973], Manufactured Exports from Less-Developed Countries and Multinational Firms, „Econonomic Journal", vol. 83.
 15. Helpman E., [1984], A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporation, „Journal of Political Economy", vol. 92, s. 451-471.
 16. Hirsch S., [1976], An International Trade and Investment Theory of the Firm, Oxford Economic Papers, no 28, s. 258-270.
 17. Hunya, G., [1997], Foreign direct investment and its effects in the Czech Republic, Hungary and Poland, WIIW Reprint Series, no. 168, June, s. 137-174.
 18. Hunya G., [2000], Impact of foreign direct investment on the international competitiveness in CEE manufacturing, WIIW Research Report, no. 268, Vienna, s. 1-18.
 19. Hymer S.H. [1960], The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment, MIT Press.
 20. Lankes H.P., Venables A.J., [1996], Foreign direct investment in economic in transition: the changing pattern of investments, „Economics of Transition", vol. 4 (2), s. 331-347.
 21. Markusen J.R., [1984], Multinationals, Multi-plant Economies and the Gains from Trade, „Journal of International Economics", no 16, s. 205-226.
 22. Markusen J.R., [1995], The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, „Journal of Economic Perspectives", Spring, s. 169-189.
 23. Meyer, K., [1998], Direct Investment in Economies in Transition, Cheltenham, Edward Legar.
 24. Michałów I., [2001], Kapitał zagraniczny w rozwoju polskiej gospodarki, w: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 25. Narula R., [1996], Multinational Investment and Economic Structure, Globalisation and Competitiveness, Routledge, s. 100.
 26. Naujoks P., Schmidt K.D., [1995], Foreign Direct Investment and trade in transition countries: tracing links. A sequel, Kiel Working Paper, no. 704.
 27. Neven D., [1994], Trade liberalization with eastern nations. How sensitive?, CEPR discussion paper, no. 1000, London, July.
 28. OECD, [1995], Industry and Technology - Scoreboard of Indicators, Paris.
 29. Zielińska-Glębocka A., [2000], Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu