BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makówka Małgorzata (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne aspekty czasu wolnego
Socio-economic Aspects of Leisure Time
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 716, s. 41-53, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Konsumpcja dóbr materialnych, Organizacja wypoczynku
Leisure time, Consumption of material goods, Organization of leisure time
Uwagi
summ.
Abstrakt
Czas wolny można określić jako "czas pozostający do osobistej dyspozycji człowieka po spełnieniu przez niego obowiązków zawodowych, rodzinnych, szkolnych oraz po zaspokojeniu potrzeb biologicznych organizmu". W pracy autorka podjęła próbę pokazania roli, jaką czas wolny pełni w procesach rozwoju społecznego i ekonomicznego.

One of the distinguishing features of modern societies is the increasing importance of leisure time and the efforts to expand it. The amount of leisure time and forms of its use constitute, next to monetary income, an indicator of quality of life as well as a significant factor structuring modern societies. The growth of leisure time has complex and manifold consequences, both social and economical. The article discusses the essence of leisure time and its social, human and economic functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny - konsument, rynek, marketing, K.E. Liber, Warszawa 2003.
 2. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 4. Bywalec C., Funkcje usług niematerialnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 304, Kraków 1989.
 5. Bywalec C., „Nowa konsumpcja" - klucz do rozwoju, „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 13.
 6. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny - czasem konsumpcji? PWE, Warszawa 1992.
 7. Danecki J., Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych, KiW, Warszawa 1974.
 8. Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 9. Jung B.H., Ekonomia czasu wolnego, PWN, Warszawa 1989.
 10. Jung B.H, O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, SGPiS, Warszawa 1987.
 11. Kieżel E., Nakielna-Stańczak G., Modele zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym ludności województwa katowickiego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1991.
 12. Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 3.
 13. Krzyminiewska G., Ekonomiczno-społeczny wymiar kategorii czasu wolnego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań, Studia z etyki i socjologii gospodarczej 1998, nr 270.
 14. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. R. Borowiecki, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 15. Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka. Podejścia behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 16. Wnuk-Lipiński E., Budżet czasu - struktura społeczna, polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1981.
 17. Wnuk-Lipiński E., Czas wolny - współczesność i perspektywy, IW CRZZ, Warszawa 1975.
 18. Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu