BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Jan
Tytuł
O wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie NFZ
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 4, s. 2-5
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Placówki służby zdrowia
Health service, Hospital service, Medical facilities management, Health care financing, Medical facilities
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
W artykule dokonano krytycznej oceny wyroku (sentencji i uzasadnienia) Trybunału Konstytucyjnego (TK) w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprawa została wniesiona do TK z wniosku grupy posłów, zmodyfikowanego przez TK, ale co do zasady uwzględnionego przez uznanie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy w związku z jej 8 rozdziałami za niezgodny z Konstytucją. Autor zwrócił uwagę na fakt, że wniosek grupy posłów został przekonująco (ale bez skutku) podważony przez Generalnego Prokuratora, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ i że wyrok TK (wraz z uzasadnieniem) został oceniony bardzo krytycznie w obszernym zdaniu odrębnym. Autor uważa, że w nowym (wymuszonym przez wyrok TK) uregulowaniu ubezpieczenia zdrowotnego ustawodawca powinien wykazać ostrożność w nowatorstwie i że z uwagi na brak czasu wskazana byłaby odpowiednia korekta obowiązującego prawa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2003.
  2. Jończyk J. Ubezpieczenie zdrowotne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 4
  3. Postanowienie SN z 19 września 2002 r. w sprawie V CKN 1223/00 (Biul. SN 2003, nr l, poz. 11)
  4. Włodarczyk C., Międzynarodowe standardy a polska reforma zdrowotna, „Polityka Społeczna" 2001, nr 10
  5. Włodarczyk C., Reforma opieki zdrowotnej. Strategiczne działania, „Polityka Społeczna" 1999, nr 10
  6. Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu