BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosik Krzysztof
Tytuł
Handel międzynarodowy a rozpiętości płacowe w świetle teorii Heckschera-Ohlina-Samuelsona
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 2, s. 235-253, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Rynek pracy, Nierówności płacowe
International trade, Labour market, Wage disparities
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest porównawcza analiza budowanych na gruncie teorii HOS ujęć wpływu handlu międzynarodowego na rozpiętości płacowe. Pokazano ich istotę i rozwój, oraz główne problemy metodologiczne i próby ich rozwiązywania. Wskazano, że rozbieżności w teorii ekonomii odzwierciedlają sie w powstaniu dwóch nurtów w odmienny sposób wyjaśniających mechanizm kształtowania się wspomnianego wpływu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce w okresie transformacji, w: Podział dochodów i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania, Raport RSSG 1998, nr 29.
 2. Deardorff A.V., Factor Prices and Factor Content Revisited: What's the Use?, „Journal of International Economics" 2000, vol. 50, nr 1.
 3. Deardorff A.V., Overview of the Stolper-Samuelson Theorem, w: The Stolper-Samuelson Theorem: A Golden Jubilee, red. A.V. Deardorff, R.M. Stern, University of Michigan Press, Ann Arbor 1994.
 4. Deardorff A.V., Steiger R.W.,An Interpretation of the Factor Content of Trade, „Journal of International Economics" 1988, vol. 24, nr 1/2.
 5. Feenstera R.C., Hanson G.H., Global Production Sharing and Rising Inequality: A Survey of Trade and Wages, „NBER Working Paper" 2001, nr 8372.
 6. Freeman R.B., Are Your Wages Set in Beijing? „Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9, nr 3.
 7. Gerszta M., Michałek J.J., Śledziewska-Kołodziejska K., Związek miedzy poziomem edukacji a handlem zagranicznym, „Ekonomista" 2001, nr 4.
 8. Greenway D., Neslon D., Globalisation and Labour Markets: Literature Review and Synthesis, „The University of Nottingham Research Paper" 2001, nr 29.
 9. Haskel J., Slaughter M.J., Trade, Technology and UK Wage Inequality, „NBER Working Papers" 1999, nr 6978.
 10. Kohler W., Trade and Wages: What Can Factor Content Tell Us?, Department of Economics University of Linz 1999, http://www.eonomics.uni-lin.ac.at
 11. Krugman P.R, Technology, Trade and Factor Prices, „Journal of International Economics" 2000, vol. 50, nr 1.
 12. Kudrycka I., Radziukiewicz M., Wykształcenie jako czynnik różnicujący dochody, „Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 8.
 13. Learner E.E., In Search of Stolper-Samuelson Linkages Between International Trade and Lower Wages, „NBER Working Paper" 1996, nr 5427.
 14. Learner E.E., The Heckshcher-Ohlin Model in Theory and Practice, „Princeton Studies in International Finance" 1995, nr 77.
 15. Learner E.E., What's the Use of Factor Contents"!, „Journal of International Economics" 2000, vol. 50, nr 1.
 16. Marczewski K., Wysocka A, Ocena wpływu handlu zagranicznego na zatrudnienie na podstawie analizy przepływów międzygałęziowych, w: Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny polski 1999-2000, red. J. Kotyński, IKiCHZ, Warszawa 2000.
 17. Panagariya A., Evaluating the Factor Content Approach to Measuring the Effect of Trade on Wage Inequality, „Journal of International Economics" 2000, vol. 50, nr 1.
 18. Sachs J., Shatz H., Trade and Jobs in U.S. Manufacturing, „Brooking Papers on Economic Activity" 1994, nr 1.
 19. Slaughter M.J., What are the Results of Product Price Studies and What Can We Learn from Their Differences'? „NBER Working Paper" 1998, nr 6591.
 20. Szczygielski K., Wpływ handlu zagranicznego na polski rynek pracy, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 10.
 21. Wood A., How Trade Hurts Unskilled Workers, „Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu