BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Joanna, Kubiczek Agata
Tytuł
Taksonometryczna analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE w latach 1995-2001
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 2, s. 255-266, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Popyt na pracę, Podaż pracy, Analiza rynku, Metody taksonomiczne
Labour market, Labour demand, Labour supply, Market analysis, Taxonomic methods
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Do kompleksowej oceny zmian sytuacji na rynku pracy niezbędna jest znajomość zarówno popytowej, jak i podażowej strony rynku pracy. Celem badania jest analiza tendencji zmian w popycie na pracę i podaży pracy na rynku pracy w krajach UE (po rozszerzeniu UE o Austrię, Finlandię i Szwecję, które nastąpiło w 1995 r.).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiPS, Warszawa 1989.
 2. Clark C., Conditions of Economic Progress, Macmillan, London 1957.
 3. Economic Outlook, OECD, kwiecień 2002.
 4. Employment in Europe, European Commission, EU, Luxembourg 2001.
 5. Fiedor B., Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa, "Ekonomista'' 1999, nr 1-2.
 6. Fisher A., Economic Progress and Social Security, Macmillan, London 1945.
 7. Fourastie J., Die grosse Hoffnung des zwazigsten Jahrhunderts, Köln 1954.
 8. Gawroński J., Porównanie PKB, ZBS-E, GUS i PAN 1998, z. 256.
 9. Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 10. Kryńska E., Segmentacja tynku pracy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996.
 11. "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej 2002", z. 2 i 3, GUS, Warszawa 2002.
 12. Mały rocznik statystyczny Polski 2001, GUS, 1997, 1998, 1999, 2000.
 13. Meller J., Popytowa strona rynku pracy oraz jej podmioty, w: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, materiały pokonferencyjne, Kraków 1997.
 14. Orłowski W.M, Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Instytut Europejski, Łódź 1998.
 15. Rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 1997; 1998; 1999; 2000.
 16. Rocznik statystyczny pracy 1995, GUS, Warszawa 1997; 1999; 2000; 2001.
 17. Rocznik statystyki międzynarodowej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 18. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 19. "Studia i Prace", ZBS-E, GUS i PAN 1998, zeszyt 264.
 20. The EU Economy: 2000 Review, European Economy, 2001.
 21. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 22. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu