BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Aleksander
Tytuł
Teoretyczne przesłanki opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 2, s. 267-284, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Teoria katastrof
Business activity, Small business, Individual income tax, Theory of catastrophes
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę sformułowania teorii zmian form opodatkowania z wykorzystaniem teorii morfogenezy, zwanej często teorią katastrof lub teorią przejść nieciągłych. Szczególną uwagę zwrócono na stabilność poszczególnych form będącą wypadkową warunków ich stosowalności. Przedstawione modele dynamiki form opodatkowania dotyczą jedenastolecia 1992-2002. Rozważania poprzedzono omówieniem podstawowych zasad funkcjonowania poszczególnych sposobów opodatkowania zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 1 stycznia 2003 r.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold W. I., Kriticzeskie toczki gładkich funkcji i ich normalnyje formy, „Uspiechy matematiczeskich nauk" 1975, t. 30, nr 5 (185).Arnold W. I., Tieorija katastrof, Nauka, Moskwa 1990.
 2. Arnold W. I., The Theory of Singularities and Its Applications, Accademia Nazionale dei Lincei, Pisa 1993.
 3. Croll J.. Is Catastrophe Theory Dangerous?, „New Scientist" 1976, t. 70.
 4. Flakiewicz W., Oleński J., Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 1989.
 5. Geresz J., Zarys podstawowych idei teorii Thoma, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1980.
 6. Gilmore R., Prikładnaja tieorija katastrof, Mir, Moskwa 1984.
 7. Golubitsky M.,An Introduction to Catastrophe Theory and Its Applications, „Siam Review" 1978, t. 20.
 8. Gutenbaum J., Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa-Łódź 1987.
 9. Isnard CA, Zeeman E. C., Some Models from Catastrophe Theory in the Social Sciences, w: The Use of Models in the Social Sciences, red. L. Collins, Tavistock Publications, London 1976.
 10. Jakimowicz A., Model negocjacji płacowych w przedsiębiorstwie w ujęciu E.C. Zeemana jako przykład zastosowania teorii katastrof w mikroekonomii, Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Ekonomia" XXV, Toruń 1995c.
 11. Jakimowicz A., Możliwości zastosowań teorii katastrof w dziedzinie finansów międzynarodowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Ekonomia" XXIV, Toruń 1995a.
 12. Jakimowicz A., Od Kcyncsa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria: Współczesna Ekonomia, Warszawa 2003.
 13. Jakimowicz A., Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa na tle procesów integracyjnych w Europie w świetle teorii katastrof, Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Ekonomia" XXXII, Toruń 2002.
 14. Jakimowicz A., Teoria katastrof a nauczanie ekonomii, „Dydaktyka Matematyki" 2000, nr 1.
 15. Jakimowicz A., Zastosowania teorii katastrof w makroekonomii, Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Ekonomia" XXIV, Toruń 1995b.
 16. Kalinowski M., Morawski W., Zalasiński A., Kodeks podatkowy. Zbiór przepisów podatkowych, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2003.
 17. Laszczak M., Idea teorii katastrof jako modelu nieciągłości otoczenia w zarządzaniu strategicznym, „Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 2 (96).
 18. Lorenz H.-W., Nonlinear Dynamical Economics and Chaotic Motion, Springer-Verlag, Berlin 1997.
 19. Łączkowski R., Zastosowanie teorii katastrof do analizy polskich kryzysów, „Studia Socjologiczne" 1984, nr 1.
 20. Okniński A., Teoria katastrof w chemii, PWN, Warszawa 1990.
 21. Poston T., Stewart L, Tieorija katastrof i jejo priłożenija, Mir, Moskwa 1980.
 22. Puu T., Attractors, Bifurcations, and Chaos. Nonlinear Phenomena in Economics, Springer-Verlag, Berlin 2000.
 23. Puu T., Nonlinear Economic Dynamics, Springer-Verlag, Berlin 1997.
 24. Ribeill G., Théorie des catastrophes de Thom: une illustration économique, „Metra" 1975, nr 3.
 25. Smoluk A., Jeszcze o teorii katastrof, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu" nr 748, Wrocław 1996.
 26. Smoluk A., Matematyka. Nauka. Ekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 27. Smoluk A., O teorii katastrof, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Ekonomia" XX, Toruń 1989.
 28. Stewart I., The Seven Elementary Catastrophes, „New Scientist" 1975, t. 68.
 29. Structural Stability, the Theory of Catastrophes, and Applications in the Sciences, red. P.J. Hilton, Springer-Verlag, Berlin 1976.
 30. Sussmann H.J., Zahler R.S., Catastrophe Theory as Applied to the Social and Biological Sciences: A Critique, „Synthese" 1978, t. 37.
 31. Thom R., L'évolution temporelle des catastrophes, w: Applications of Global Analysis I, „Communications of the Mathematical Institute Rijksuniversiteit Utrecht" 1974, nr 3.
 32. Thom R., Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii z Giulio Giorello i Simoną Morini, PIW, Warszawa 1991.
 33. Thom R., Structural Stability and Morphogenesis. An Outline of a General Theory of Models, W.A. Benjamin, London 1975.
 34. Varian H.R., Catastrophe Theory and the Business Cycle, „Economic Inquiry" 1979, t. 17.
 35. Wilson A.G., Catastrophe Theory and Bifurcation. Applications to Urban and Regional Systems, Croom Helm, London 1981.
 36. Zbiory rozmyte. Rozpoznawanie obrazów. Teoria katastrof, red. M. Cieślak, A. Smoluk, PWN, Warszawa 1988.
 37. Zeeman E. C., Applications of Catastrophe Theory, w: Proceedings of the International Conference on Manifolds and Related Topics in Topology, Tokyo, 10-17 kwietnia 1973, red. A. Hattori, Published for the Mathematical Society of Japan by University of Tokyo Press, Tokyo 1975.
 38. Zeeman E.G., Badania ongiś i dziś, „Wiadomości Matematyczne" 1982, t. 24.
 39. Zeeman E.G., Catastrophe Theory, „Scientific American" 1976, t. 234, nr 4.
 40. Zeeman E.G., Catastrophe Theory: Selected Papers, 1972-1977, Addison-Wesley, London 1977.
 41. Zhang W.-B., Synergetic Economics. Time and Change in Nonlinear Economics, Springer-Verlag, Berlin 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu