BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borodako Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 4, s. 28-40
Słowa kluczowe
Powiat, Badania ankietowe, Promocja, Informacja, Informacja publiczna, Przedsiębiorczość lokalna
County, Questionnaire survey, Promotion, Information, Public information, Local entrepreneurship
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Rozkład badanych powiatów według powierzchni (liczba powiatów; %), [2] Rozkład badanych powiatów według liczby ludności (liczba powiatów; %), [3] Rozkład badanych powiatów według przynależności do województw (liczba powiatów; %), [4] Stanowisko respondenta w starostwie powiatowym (liczba powiatów; %), [5] Wiek respondenta (liczba powiatów; %), [6] Łączna liczba etatów związanych z promocją w starostwach powiatowych, [7] Liczba osób związanych z działalnością informacyjno-promocyjną starostw powiatowych posługujących się językiem obcym (liczba powiatów; %), [8] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 5, według województw, [9] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 7, według województw, [10] Rozkład pozytywnych odpowiedzni na pytanie 12, według województw, [11] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 20, według województw, [12] Rozkład pozytywnych odpowiedzi na pytanie 29, według województw. Zawiera tabele: [1] Rozkład odpowiedzi twierdzących na podstawie pytania, [2] Rozkład odpowiedzi twierdzących według województw (w %)
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano badania, które są próbą określenia stanu działań informacyjno-promocyjnych w starostwach powiatowych. Przedstawiono metodologię badań oraz charakterystykę badanej grupy powiatów. Zawarto analizę działów odpowiedzialnych za promocję w starostwach powiatowych oraz analizę odpowiedzi na pytania dotyczące przedsiębiorczości postawione w ankiecie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Czarnecki: Kryteria i wybór technik badań ankietowych, „Marketing w Praktyce" 2000, nr 3, s. 5.
  2. C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2003, s. 43.
  3. M. Lisiński, A. Nalepka: O sposobie projektowanią i uwarunkowaniach struktury organizacyjnej starostwa powiatowego, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, , ss. 20-30.
  4. T. Słaby: Poprawna analiza statystyczna w badaniach rynku, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 2, s. 8.
  5. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu