BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Janusz
Tytuł
Efektywność przedsięwzięć gospodarczych
Effectiveness of Economic Projects
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 6, s. 13-22, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Teoria organizacji, Efektywność przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Organisation theory, Enterprise effectiveness, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W teorii organizacji, prakseologii, ekonomii, finansach przedsiębiorstw, a także w praktyce gospodarczej, funkcjonują takie kategorie, jak efektywność: ekonomiczna, finansowa, przedsięwzięć inwestycyjnych, działalności gospodarczej, sprawność itp. Kwestie te wzajemnie się przenikają i uzupeniają, tworząc merytorycznie spójny zbiór pojęć, miar, metod i narzędzi analitycznych. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i usystematyzowania tego zbioru.

In organisation theory, praxiology, economics or corporate finances, as well as in the business practice we come across such categories as economic and financial effectiveness or efficiency of investment projects and economic activity. These issues are complementary and depending on each other, building up a complete and coherent set of notions, measures and analytical tools. The author attempts to identify and systematise this set of notions in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 2. Katz D., Kahn R.L, Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 3. Karlöf N., Östblom S., Benchmarking-równaj do najlepszego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
 5. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania. PWE, Warszawa 1979.
 6. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Difm, Warszawa 2001.
 7. Pennings J.M., Goodman P.S, Towards a Workable Framework, [w:] New Perspectives on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass Publ., San Francisco-Washington 1997.
 8. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 9. Ustawa z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. nr 101/99, 1999.
 10. Yuchtman E., Seashore S.E., Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu, [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 11. [ll] Zarządzanie wartością firmy. Praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Wyd. 3. PWN, Warszawa 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu