BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachimowicz Marcin
Tytuł
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o referendum lokalnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 4, s. 41-47
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Referendum, Wybory samorządowe, Samorząd terytorialny, Odpowiedzialność karna
Legal regulations, Referendum, Local election, Local government, Criminal liability
Abstrakt
Podstawowym przejawem demokracji bezpośredniej jest instytucja referendum. Polega ona na bezpośrednim decydowaniu przez wyborców, w drodze głosowania, o określonych sprawach państwa lub jego części, ze skutecznością określoną w akcie prawnym stanowiącym podstawę głosowania. W artykule omówiono problem odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy o referendum lokalnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Dąbkowski, W. Zając: Referendum lokalne, Praktyczny komentarz do ustawy, Zielona Góra 2002, s. 102.
  2. DzU z 2000 r. nr 88, póz. 985 z późn. zm.
  3. DzU z 2003 r. nr 159, póz. 1547.
  4. S. Gebethner: Wybory do Sejmu i Senatu. Komentarz do ustawy z 12.IV.2001 r., Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, Warszawa 2001, s. 317.
  5. Z. Janku: Przedmiotowy zakres referendum gminnego, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - Diagnozy i perspektywy, pod red. S. Dolaty, Opole 1997, s. 134.
  6. E. Ochędowski: Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2002, s. 325.
  7. M. Szewczyk, (w:) G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoil: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 kodeksu karnego, Kraków 1999, s. 874.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu