BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostałowski Jakub
Tytuł
Ustawa o świadczeniach rodzinnych - świadczenia nienależnie pobrane
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 4, s. 48-58
Słowa kluczowe
Prawo rodzinne, Zasiłki rodzinne, Świadczenia socjalne, Opieka socjalna, Polityka społeczna państwa, Rodzina
Family law, Family benefits, Social benefits, Social services, Social policy, Family
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, trybu ustalania obowiązku ich zwrotu oraz procedury związanej z ich umarzaniem (rozkładaniem na raty, odraczaniem płatności itd.). W celu podkreślenia wagi poruszonego problemu, rozważania szczegółowe poprzedzone zostały przedstawieniem ogólnych założeń towarzyszących wprowadzeniu ustawy do systemu polskiego prawa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2000, w uwagach sformułowanych na ss. 572-575 w punktach (odpowiednio) 11 i 13.
  2. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.
  3. DzU z 1990 r. nr 32, póz. 191 z późn. zm.
  4. R. Kędziora: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 48, pkt 1.
  5. P. Kurowski: Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r. (Streszczenie), Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa 2005.
  6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzlJ nr 105, póz. 881), dalej: rozporządzenie.
  7. K. Starzec: Polityka rodzinna we Francji: historia, bilans i kierunki rozwoju, Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa 1999, s. 11.
  8. G. Uścińska: Europejskie Standardy Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Pracy i Spraw Społecznych, Warszawa 2005, ss. 30-35.
  9. Wyrok NSA z 25 czerwca 2003 r., III SA 3118/01, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2004, nr 4, s. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu