BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyka Teresa
Tytuł
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 4, s. 23-29
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawo pracy
Health and safety at work, Work protection, Labour Code, Labour legislation, Labour law
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Powszechnie już znana ustawa z 14 listopada 2003 r. nowelizująca niekiedy bardzo istotnie wiele przepisów kodeksu pracy wprowadziła także zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Znalazły się one głównie w dziale dziesiątym kodeksu pracy ("Bezpieczeństwo i higiena pracy"), ale także w dziale szóstym ("Czas pracy"), w dziale czwartym ("Obowiązki pracodawcy i pracownika") oraz w dziale piętnastym ("Przepisy końcowe"). Tak duże rozproszenie zmian w omawianej dziedzinie w różnych działach kodeksu pracy powoduje, iż nie zawsze są one ze sobą dostatecznie zsynchronizowane; stwarza to ponadto pewną trudność w ich ocenie i prezentacji. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników mają różny charakter. Po pierwsze, są to zmiany polegające na wprowadzaniu nowych, nieznanych dotąd rozwiązań prawnych. Obok nowych rozwiązań modelowych, co dotyczy głównie konsultacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a k.p.), odnajdujemy także regulacje szczególne poświęcone ochronie pracowników przed nieuregulowanymi dotąd w polskim prawie pracy zagrożeniami występującymi w środowisku pracy - przed mobbingiem, będącym swoistym psychofizycznym zagrożeniem zawodowym (art. 943 k.p.), przed pracą monotonną (art. 94 pkt 2 oraz art. 145 k.p.) oraz przed działaniem czynników biologicznych (art. 2221 k.p.). Do grupy nowych rozwiązań prawnych należy zaliczyć także przepisy służące ochronie zdrowia i życia dzieci wykonujących pracę lub inne zajęcia zarobkowe (art. 3045 k.p.). Po drugie, są to zmiany polegające na modyfikacji obowiązujących już regulacji prawnych, np. na poszerzeniu przedmiotowym (np. w art. 222 k.p. dotyczącym czynników rakotwórczych, art. 226 k.p. dotyczącym informacji o ryzyku zawodowym) lub na poszerzeniu podmiotowym (np. w art. 2373 k.p. poświęconym szkoleniu bhp). W opracowaniu zostały przedstawione w pierwszej kolejności nowe regulacje prawne w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at work 2002-2006, COM (2002) 118 final.
 2. dyrektywa 90/394/EWG
 3. dyrektywa 97/42/WE
 4. dyrektywa 99/38/WE
 5. DzU nr 109, poz. 704.
 6. DzU nr 62, poz. 285.
 7. DzU nr 96, poz. 593 ze zm.
 8. DzU nr 213, poz. 2081.
 9. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650.
 10. Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, DzU nr 69, poz. 332 ze zm.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, DzU nr 60, poz. 279.
 12. Ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU nr 35, poz. 163 ze zm.)
 13. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 128, poz. 1405.
 14. ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, DzU z 2003 r. nr 213, poz. 2081.
 15. Wyka T., Ochrona zdrowia i życia jako treść stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 240-243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu