BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju (na podstawie wyników badań ankietowych)
Segmentation of the Polish Tourism Market in Terms of the Reasons for Selecting a Given Destination (on the Basis of Survey Results)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 716, s. 75-92, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Metody statystyczne
Tourism market, Touristic attractiveness, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2004 r. przez Katedrę Turystyki AE w Krakowie. Wyszczególniono najważniejsze przesłanki wyboru destynacji przy krajowych podróżach urlopowych. Przeanalizowano ich zależność od cech społeczno-demograficznych respondentów oraz dokonano podziału rynku na segmenty według przesłanek miejsc pobytu turystycznego.

One of the most effective concepts for developing market relations in the tourism industry, particularly after Poland's accession to the EU, is directing efforts towards "somebody", and precisely, at a defined group of clients. This is a precondition for the effectiveness of activities and for the success of entities operating in the tourism business (both enterprises and non-profit organisations) in the modern, fiercely aggressively competitive market. In this article, based on the results of a survey carried out by the Faculty of Tourism at the Cracow University of Economics, the author conducted a segmentation of the Polish tourism market. The explanatory variable - reasons for travelling to a given destination - was used as a criterion, and cluster analysis served as the method. Knowing a given customer group's motives for selection (market segments with defined, homogenous and specific demographic and social attributes) and - at the same time - the criteria for evaluating the attractiveness of Polish regions as a tourism product, may help to define instruments and tools that influence these attitudes and behaviours and, above all, persuade tourists to stay in Poland for their holidays. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
  2. Grabiński T., Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków 1992.
  3. Kukuła K., Przestrzenne badania różnic w strukturze zjawisk społeczno-ekonomicznych [w:] Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, red. K. Zając, PAN, Kraków 1975.
  4. Pociecha M., Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką, ALBIS, Kraków 2002.
  5. Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  6. Wykłady ze statystyki, red. K. Zając, AE w Krakowie, Kraków 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu