BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej
Conditions of Providing Public Services Efficiency Rating
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2007, nr 6, s. 149-166, bibliografia 18 poz.
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Pomiar efektywności, Analiza finansowa, Instytucje publiczne, Usługi użyteczności publicznej
Public services, Efficiency measurement, Financial analysis, Public institutions, Public utility services
Abstrakt
W artykule omówiono uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Wyjaśniono pojęcie oraz zaprezentowano rodzaje usług użyteczności publicznej. Wskazano następnie czynniki wpływające na efektywność świadczenia usług użyteczności publicznej. W ostatniej części zaprezentowano projekt modelu oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb wybranej instytucji. (abstrakt oryginalny)

In this paper conditions of providing public services efficiency rating were described. Also kinds of public services were presented together with model of providing public services efficiency rating and factors which have impact on this efficiency.(KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i diagnostyka ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Pod red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 2. Bednarczyk M., Organizacje publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2001.
 3. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 4. Borowiecki R., Ocena prywatyzowanego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1991, Nr 2.
 5. Daszkowska M., Usługi: produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 7. Kasiewicz S., Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 6.
 8. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 9. Marketing usług, Pod red. A. Styś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 10. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 11. Mudie R, Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 13. Pfohl H., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 14. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
 15. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 16. Price J. L., Organizational Effectiveness. An inventory of Propositions, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1968.
 17. Rathmell J. M., Marketing in the Service Sector, Cambridge, Mass 1974.
 18. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu