BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fjałkowska Danuta
Tytuł
Konieczność i kierunki zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa implikowane wdrażaniem controllingu
The Necessity and Directions of Changes in the Organizational Structure of a Business and of Controlling Implementation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1125, s. 47-55, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Struktura przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Controlling, Zmiany strukturalne
Structure of company, Organisational change, Restructuring of enterprises, Controlling, Structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces wdrażania controllingu wymusza w mniejszym lub większym stopniu zmiany strukturalne. Autorka artykułu nawiązuje do podstawowych cech (konfiguracja, specjalizacja, centralizacja, standaryzacja, formalizacja) struktury organizacyjnej oraz przeciwstawia ją koncepcji controllingu i podaje krytyczne czynniki zmian strukturalnych. Dobrze zaprojektowana struktura organizacyjna jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania i powinna tworzyć spójny system.

The formation of an organization as an orderly institution and the continuous keeping of this state under conditions of discontinuity of events make a process and a system action. The more an organization is diversified, the more it takes to integrate all elements of the system, and changing even one of them always has as impact on the whole. Organizational structures which are encountered in practice, despite many common features, are so different from one another that one can consider that they are as numerous as organizations themselves. In the paper the opinion is presented that actions aimed at the implementation of controlling in every organizational structure cause the inevitability of changes, although their scale, range and difficulty are various and depend on many objective and individual factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
  2. Fjałkowska D., Controlling przedsiębiorstwa bazujący na luźnym zespole zadaniowym, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 8.
  3. Fjałkowska D., Organizacyjny aspekt funkcjonowania controllingu w małej firmie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 6.
  4. Fjałkowska D., Strukturalna wielowymiarowość centrów odpowiedzialności, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr l.
  5. Fjałkowska D., Strukturalno-organizacyjne rozwiązania controllingu średnich przedsiębiorstw, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004, nr 7.
  6. Fjałkowska D., Fjałkowski Z., Trójwymiarowy model systemu informatycznego controllingu, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Wydawnictwo Naukowo--Techniczne, Warszawa 2004.
  7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
  8. Nowak E., Uwarunkowania systemu controllingu przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.) Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 987, AE, Wrocław 2003.
  9. Skoczyłaś W., Pojęcie i klasyfikacja instrumentów controllingu, [w:] K. Winiarska (red.) Instrumenty controllingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu