BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Tomasz
Tytuł
Wdrażanie monitoringu finansowego w jednostkach administracyjnych zasobami mieszkaniowymi
Implementation of Financial Monitoring in Housing Administration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1125, s. 38-46, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Zasoby mieszkaniowe, Przepływy pieniężne, Monitoring finansowy, System informacyjny
Real estate economy, Housing resources, Cash flows, Financial monitoring, Information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykład monitoringu w zakresie przepływów pieniężnych w wybranej jednostce administracyjnej, oparty na zebranych i usystematyzowanych przez autora danych na temat dziennych strumieni środków pieniężnych uzupełnionych informacjami ze sprawozdań zarządu jednostki. Systematyczne prowadzenie monitoringu finansowego pozwala na generowanie tego typu informacji w dowolnej chwili.

Pressure on efficiency of operations along with serious problems of tenants' indebtedness make an idea of financial monitoring worth considering by housing administrators. The first part of the paper presents five stages of implementation of financial monitoring in the above-mentioned group of business entities. An analysis of information requirements and current information system in an exemplary unit is carried out subsequently. Eventually, the author presents possibilities of application of financial monitoring in systematic observation of cash flows related with administration of housing resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyczkowski T., Monitoring finansowy a organizacje non-profit, [w:] IV Ogólnopolskie seminarium doktorskie rachunkowości i finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2004.
  2. Kulesza H., Czynsze a dodatki mieszkaniowe, "Sprawy Mieszkaniowe" 2000, nr 1-2.
  3. Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
  4. Strużyński M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu