BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmunt Justyna
Tytuł
Procesy inwestycyjne w polskich przedsiębiorstwach na przykładzie branży przemysłu lekkiego
An Investment Process in Polish Light Industry Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 434-442, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przemysł lekki, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Giełda papierów wartościowych
Light industry, Company's own investments, Stock market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Autorka przedstawiła charakter inwestycji w przedsiębiorstwie oraz jej podstawowe rodzaje. Wskazała na zależności istniejące pomiędzy procesem inwestycyjnym a strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autorka scharakteryzowała branżę przemysłu lekkiego w Polsce oraz przedstawiła analizę procesów inwestycyjnych, dokonywanych w tej branży na podstawie przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

The article contains investment process characteristic and shows the association between the topic in question and the company's strategy. It also consists the description of Polish light industry market and presents the investment processes analysis in this industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 1997.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2003.
 3. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza TEXT. Kraków 1998.
 4. Kowalik K. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 5. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań 2000.
 6. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, cz. 1. Difin, Warszawa 2001.
 7. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 8. Pazio W.J., Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 9. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004.
 10. Różański J., Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1998.
 11. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 12. Walica H., Integracja wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992.
 13. Walica H., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo "TRIADA". Dąbrowa Górnicza 1999.
 14. Woźniak-Sobczak B., Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 15. Strategia dla przemysłu na lata 2000-2007, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 24 października 2000 r.
 16. Dane Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu