BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Struktura bezrobotnych w woj. zachodniopomorskim
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 5, s. 54-69, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Struktura bezrobocia, Stopa bezrobocia, Analiza danych statystycznych, Metody statystyczne, Statystyka regionalna
Labour market, Unemployment, Structure of unemployment, Unemployment rate, Statistical data analysis, Statistical methods, Regional statistics
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W artykule wykorzystano dyskryminację decylową gmin według wskaźnika bezrobocia w celu wykrycia prawidłowości w zakresie struktury bezrobotnych według wybranych zmiennych oraz jej zmian z uwzględnieniem stopnia natężenia bezrobocia. W ten sposób uzyskano odpowiedź na pytania: czy występowały różnice w strukturze bezrobotnych według wybranych zmiennych w zależności od stopnia natężenia poziomu bezrobocia? czy struktura bezrobotnych według wybranych zmiennych zmieniała się w poszczególnych grupach decylowych? Badanie przeprowadzono na podstawie danych przekrojowych dotyczących wybranych zmiennych, charakteryzujących zbiorowość bezrobotnych w gminach woj. zachodniopomorskiego na koniec lat 1999-2002.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 1999 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2000
  2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001
  3. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2001 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2002
  4. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w 2002 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2003
  5. Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K.: Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie. //W. Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Materiały-Konferencje 1999 nr 41, Szczecin 1999
  6. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J.: Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997
  7. Jajuga K,: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa 1990
  8. Warunki życia ludności w 2000 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001
  9. Wawrzyniak K.: Struktura gmin województwa zachodniopomorskiego według grup decylowych wskaźnika bezrobocia w latach 1999—2001. //W: Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 14. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003 (w druku)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu