BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Aneta
Tytuł
"Papierowe" bogactwo sekurytyzacji
Securities: the Benefits of Securitization
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 4, s. 16-30
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Sekurytyzacja aktywów, Rynki finansowe, Papiery wartościowe
Financial instruments, Asset securitisation, Financial markets, Securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd podstawowych grup instrumentów finansowych emitowanych w ramach procesu sekurytyzacji oraz wskazanie szerokich możliwości wyboru zarówno z punktu widzenia inicjatora procesu, jak i odpowiednich grup inwestorów. Podkreślono, że ciągły rozwój sekurytyzacji, obejmujący coraz to nowsze typy aktywów, wskazuje, że proces ten, wraz z globalizacją i liberalizacją, wpływa na kształt rynków finansowych.

Securitization has emerged on financial markets relatively recently: it was first introduced in the USA in 1970. However, since mid-1990s, securitization has been exhibiting continued growth, both on its native U.S. market, and on global markets. There are multiple reasons for the growth. Undoubtedly, it was affected by changes on financial markets resulting from such trends as globalization, liberalization, and deregulation. Additionally, both the initiators of the process and investors have discovered the multiple benefits of securitization that enable them to pursue their own goals. The ability to reach capital markets while bypassing traditional agents is an obvious benefit of securitization. This is because securitization involves the transformation of non-marketable financial assets into negotiable securities that can be traded on capital markets. The goal of the article is to gather and structure knowledge on the final product of securitization, i.e. securities. The development of financial instruments created in this way has been presented against the backdrop of the evolution of securitization on the U.S. financial market. It must be noted that financial instruments issued in the process of securitization represent an extremely varied mix that will satisfy even the most sophisticated investors. The securities vary in terms of their income rate, redemption dates, and risk. Investors are therefore able to flexibly shape their portfolios according to their own preferences. Additionally, the diversity of financial instruments enables investors to adapt the securitization process to match their own objectives. In addition to reaching the capital market, the objectives may include balancing assets and liabilities or creating financial performance indicators. The article reviews the stable mortgage backed securities market, the agile growth of the market for securitized financial assets with the exclusion of asset backed securities, and the
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Cichorska: Sekurytyzacja depozytów. "Bank" nr 4/2000.
 2. E. Glogowski, M. Munch: Nowe usługi finansowe. Warszawa 1994 PWN, s. 274-275.
 3. S. Gutkova: Sekurytyzacja należności kredytowych. Warszawa 2002 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 57.
 4. An investor's guide to Asset Backed Securities. Investing for attractive yield and hight credit quality. New York, 1998, The Bond Market Association, s. 5.
 5. An Investors Guide to pass-through and Collateralized Mortgage Securities. The Bond Market Association, New York 2000, s. 5.
 6. J. Jankowiak: Koniec sekurytyzacyjnego Eldorado. „Rzeczpospolita" z 28.03.2002.
 7. A. Kosiński: Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce. Warszawa 1997 Biblioteka Menadżera i Bankowca, s. 24-25, 59.
 8. J. Nowakowski, A. Santarek: Sekurytyzacja na świecie i w Polsce. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 12, Warszawa 2000 Szkoła Główna Handlowa.
 9. www.thebondmarket.associationR. Radziukiewicz: Slownik terminów używanych w bankowości. Wydawnictwo Bart, Warszawa 1999.
 10. D. Uyemura: Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach: teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami. Warszawa 1997 Związek Banków Polskich, s. 282.
 11. J. Zombirt: Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich. Warszawa 2002 Oficyna Wydawnicza SGH, s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu