BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubik Marek
Tytuł
Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 3, s. 2-10
Słowa kluczowe
Układ zbiorowy pracy, Prawo pracy, Związki zawodowe, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawo konstytucyjne, Trybunał Konstytucyjny
Union agreement, Labour law, Trade unions, Labour Code, Labour legislation, Constitutional law, Constitutional Court
Firma/Organizacja
Trybunał Konstytucyjny
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę układów zbiorowych pracy widzianych z perspektywy dorobku orzeczniczego ora kognicji Trybunału Konstytucyjnego do badania ich konstytucyjności. Autor przedstawia dotychczasowe ustalenia odnoszące się do systemu źródeł prawa, do treści prawa do rokowań oraz prawa zawierania układów zbiorowych pracy. Przedstawia też warunki ograniczania wolności związkowych oraz wspomnianych praw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Boruta, Źródła prawa pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, s. 127 i n.
 2. Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 250-256.
 3. Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 26.
 4. K. Działocha O prawie i jego źródłach z perspektywy pięciolecia obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 26-27.
 5. K. Działocha, „Zamknięcie” systemu źródeł prawa w Konstytucji RP (w.) W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Katowice 1999, s. 125-126.
 6. L. Florek, Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11, s. 8.
 7. L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności, „Państwo i Prawo" 2001, z. 10, s. 8.
 8. A. Gwiżdż, Kilka uwag o tworzeniu prawa pod rządem nowej Konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze" 1998, t. III, s. 102-103.
 9. L. Kaczyński, Generalizacja układu zbiorowego pracy, „Państwo i Prawo" 1998, z. 5, s. 3-7.
 10. L. Kaczyński, W sprawie zgodności przepisów prawa pracy z Konstytucją - polemika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 3, s. 40 i n.
 11. Z. Salwa, Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998, s. 33-35.
 12. P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 26-27.
 13. Statut jako źródło prawa pracy, „Państwo i Prawo" 1999, z. 4, s. 28 i n.
 14. Układ zbiorowy pracy - problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo" 1999, z. 8, s. 11 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu