BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomińska Bożena
Tytuł
Zaangażowanie gmin w tworzenie warunków rozwoju inwestycji zagranicznych
Involvement of Municipalities in Creation of Conditions for Development of Foreign Investments
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 40-47
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Rozwój regionalny, Zarządzanie gminą, Marketing terytorialny
Foreign investment, Regional development, District management, Territorial marketing
Abstrakt
Autorka podaje, że z badań prowadzonych w ostatnich latach przez różne ośrodki naukowe wynika, że rozwój społeczno-gospodarczy gmin w znacznej mierze zależy od tempa przyrostu na ich terytorium nowoczesnych inwestycji, w tym z kapitałem zagranicznym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają bowiem podstawowe znaczenie dla wprowadzania nowych produktów, technik i metod zarządzania, które przyczyniają się do unowocześniania gospodarki i jej wzrostu. Wiele mikro- i subregionów nie jest w stanie generować własnych innowacji, a nawet absorbować innowacji powstałych gdzie indziej, w związku z tym muszą intensywnie zabiegać o lokowanie się nowoczesnych, ekspansywnych firm na ich terytorium, tworząc dla nich odpowiednie otoczenie. Z danych GUS wynika, że jednostki samorządu terytorialnego uświadamiają sobie tę konieczność, ponieważ liczba spółek z kapitałem zagranicznym w polskich regionach z roku na rok rosną. Przyrost ten zdaniem autorki w znacznej mierze jest wynikiem zaangażowania gmin w stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji zagranicznych na ich terytorium.

An objective of the article is presentation of behaviours of the municipalities as regards development in their territory of foreign investments. Grounds for the analysis are both secondary data derived from the official statistics and published analyses of various research centres and the results of research of the Institute of Home Market and Consumption (IR-WiK) undertaken in 2002 and 2005. They allow making a conclusion on ever growing activity of the municipalities as regards creating the conditions conductive to development of foreign investments. The municipalities see the need to undertake actions in this area but not always they are able to overcome a number of barriers and remove obstacles that are a result of many-year negligence. Besides alteration of the attitude of local authorities, very important is also financial provision of actions. Assistance is offered by the EU structural funds, State budget’s resources and financial institutions offering preferential credits and loans. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Inwestycje zagraniczne w handlu w procesie zmian rynków lokalnych w Polsce, pod red. naukową U. Kłosiewicz-Góreckiej, IRWiK, Warszawa 2006.
 2. W. Kępka, Gruntowa spotka, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 26.
 3. W. Kępka, Klastry powstają wokół branż wiodących, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 15/16.
 4. W. Kępka, O inwestora trzeba konkurować, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 18.
 5. W. Kępka, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 3.
 6. A. Komar, B, Żelazko, Marketing oparty na klastrach źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, pod red. naukową J. Kaji i K. Piechy, SGH, Warszawa 2005.
 7. P. Kulawczuk, P. Lesner, Obsługa inwestycyjna w gminach jest coraz lepsza, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2006, nr 21.
 8. U. Markowska-Przybyła, Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, pod red. naukową J. Kaji i K. Piechy, SGH, Warszawa 2005, s. 92.
 9. W. Murdzek, Najważniejsze jest przygotowanie miejsca na inwestycje, "Gazeta Prawna" 2006, nr 33.
 10. A. Okrasiński, Przedsiębiorczość wspierana przez gminy, "Gazeta Prawna" 2006, nr 38.
 11. Pałys, Siła inwestycyjna regionów, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 15/16.
 12. A. Szromnik, Marketing terytorialny - uwarunkowania, zakres i przekroje operacyjne, w: Zarządzanie i marketing, pod red. R. Niestroja, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 13. B. Tuziak, Samorządy lokalne regionu Podkarpacia a rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2.
 14. Ł. Zalewski, M. Musiał, Ulgi podatkowe to za mato, "Gazeta Prawna" 2006, nr 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu