BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ozimek Irena
Tytuł
Jakość żywności w opinii konsumentów
Food Quality in Consumers' Opinion
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 47-53
Słowa kluczowe
Jakość produktów żywnościowych, Badania ankietowe, Konsumpcja żywności, Świadomość konsumenta
Food quality, Questionnaire survey, Food consumption, Consumer awareness
Abstrakt
Autorka przedstawia wyniki badań potwierdzające, że współczesne pojmowanie jakości żywności przez konsumentów w największym stopniu można łączyć przede wszystkim z cechami decydującymi o atrakcyjności sensorycznej oraz walorami zdrowotnymi. Podkreśla przy tym, że żywność jest szczególną kategorią produktów, należy do dóbr, których jakość ma charakter łańcuchowy, tj. każde ogniwo łańcucha żywnościowego ma wpływ na jakość produktu finalnego. Należy pamiętać, że w przypadku produktów żywnościowych kryteria osiągania satysfakcji konsumenckiej są szczególnie złożone, odnoszą się bowiem do oczekiwań konsumentów, jakie żywność spełnia lub spełniać powinna, a wśród nich przede wszystkim m.in. bezpieczeństwo zdrowotne, właściwości sensoryczne oraz sposób produkcji. Stąd też różnorodne działania poszczególnych operatorów łańcucha żywnościowego w zaspokajaniu zróżnicowanych oczekiwań konsumentów powinny uwzględniać te aspekty.

Within the framework of own research carried out by the Warsaw Agricultural University (SGGW), there was carried out an omnibus-type survey, „Perception of Food Quality by Polish Consumers", on 11-18 January 2007, on a representative sample of 1049 Poles aged 15+. The achieved results of research confirm that contemporary understanding of food quality by consumers may be connected, to the greatest degree, first of all, with the features deciding sensoric attractiveness and healthy values. Hence, different actions undertaken by individual operators of the food chain in meeting consumers' diversified expectations should take these aspects into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Baryłko-Pikielna, Konsument a jakość żywności: nowe trendy na tle zmian na europejskim rynku żywnościowym, materiały na XXXIV Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności PAN pt. Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, Wrocław, 10-11 września 2003.
 2. A. Horubala, Niektóre zagadnienia jakości żywności w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 1991, t. 45, nr 8.
 3. J. Kijowski, D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora, Jakość żywności i czynniki ją kształtujące, w: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów, pod red. J. Kijowskiego, T. Sikory, WNT, Warszawa 2003, s. 1-7.
 4. B. Kowrygo, Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia, SGGW, Warszawa 2000.
 5. H. Kubera, A. Korzeniowski, Tendencje rozwojowe w przemyśle opakowań dla żywności, "Przemysł Spożywczy" 2000, t. 54, nr 8.
 6. P.A. Luning, W.J. Marcelis, W.M.F. Jongen, Zarządzanie jakością żywności - ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, Warszawa 2005.
 7. J. Murdoch, M. Miele, Back to Nature? Changing Worlds of Production in the Food Sector, "Sociologia Ruralis" 1999, Vol. 39, No 4.
 8. I. Ozimek, Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, SGGW, Warszawa 2000, s. 131-135.
 9. I. Ozimek, Uwarunkowania wyboru żywności przez konsumentów w okresie przekształceń rynkowych, SGGW, Warszawa 1996 (praca doktorska).
 10. C. Szczucki, Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli a jakość produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr 1.
 11. S. Żakowska-Biemans, Czynniki warunkujące rozwój żywności ekologicznej w Polsce, SGGW, Warszawa 2002 (praca doktorska).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu