BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej
Tytuł
Determinanty przestrzennego rozmieszczenia firm z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski
Factors Determining Spatial Distribution of Businesses with Foreign Capital Investment in Poland
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 4, s. 55-70, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Badania statystyczne, Koncentracja przestrzenna
Foreign capital, Foreign investment, Direct investments, Statistical surveys, Spatial concentration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano empirycznej analizy znaczenia czynników decydujących o lokalizacji firm z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski w latach 90., w nawiązaniu do prac teoretycznych z tzw. nowej geografii ekonomicznej, wywodzącej się z ekonomii międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono weryfikacji znaczenia korzyści aglomeracji, których istnienie może sprawiać, że inwestycje zagraniczne będą miały charakter sprzężenia zwrotnego. Do analizy teoretycznej zjawiska koncentracji firm z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski wykorzystano zmodyfikowany model Heada i Riesa.

The article researches factors determining the location of businesses with foreign capital investment throughout Poland. The Head-Ries model, referring to earlier works by Fujita and Rivera-Batiz, is used to provide a theoretical analysis of spatial concentration of businesses with foreign capital investment within Poland. The model enables research hypothesis to be formed, which are then verified empirically with data on businesses with foreign capital that operate in various regions of Poland. For the most part, the empirical study confirms the estimates of the theoretical model. The number of businesses with foreign capital investment within a region is positively influenced by the quantitative parameters related to indirect good and service providers, in particular on the share of service sector employment in the total number of the employed, and on the total length of road network. On the other hand, high average wages and unemployment rates discourage foreign investors, as does a region's location near the border with a country that is neither an EU Member State nor a candidate. Additionally, the study confirms the existence of the feedback phenomenon in Poland, where the number of foreign businesses operating in a given period is positively influenced by the number of such businesses that operated in the preceding period. The results of the study do not give reasons to claim that special business zones were a significant factor influencing the location decisions of foreign investors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Armstrong, J. Taylor, A, Williams (1997): Regional policy. W: M.J. Artis i N. Lee (red.): The Economics of the European Union. Oxford University Press, Oxford, s. 172-201.
 2. T. Bartik (1985): Business location decisions in the United States: Estimates of the effects of unionization, taxes, and other characteristics of states. "Journal of Business Economic Statistics" 3, s. 14-22.
 3. R. Basile (2002): Acquisition versus greenfield investment: The location of foreign manufacturers in Italy. Institute for Studies and Economic Analises Discussion Paper, Rome.
 4. H.G. Broadman, X. Sun (1997): The distribution of foreign direct investment in China. World Economy 20, s. 339-361.
 5. A. Cieślik (2003): Kryteria przestrzennej alokacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców: Przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. „Gospodarka Narodowa" nr 10, s. 63-80.
 6. C.C. Coughlin, E. Segev (2000): Location determinants of new foreign-owned manufacturing plants. "Journal of Regional Science" 40, s. 323-351.
 7. C.C. Coughlin, J.V. Terza, V. Arromdee (1991): State characteristics and the location of foreign direct investment within the United States. "Review of Economics and Statistics" 73, s. 675-683.
 8. A. Dixit, J. Stiglitz (1977): Monopolistic competition and optimum product diversity. "American Economic Review" 67, s. 297-308.
 9. W.J. Ethier (1982): National and international returns to scale in the modern theory of international trade. "American Economic Review" 72, s. 389-405.
 10. M. Fujita (1988): A monopolistic competition model of spatial agglomeration: Differentiated product approach. Regional Science and Urban Economics 18, s. 87-124.
 11. M. Fujita, J.F. Thisse (2002): Economics of agglomeration: Cities, industrial location and regional growth. Cambridge University Press, Cambridge.
 12. K.C. Fung, H. Iizaka, S. Parker (2002): Determinants of U.S. and Japanese direct investment in China. "Journal of Comparative Economics" 30, s. 567-578.
 13. N.J. Glickman, D.P. Woodward (1988): The location of foreign direct investment in the United States: Patterns and determinants. International Regional Science Review 11, s. 137-154.
 14. Główny Urząd Statystyczny, 2003, Działalność Gospodarcza Spółek z Udziałem Kapitału Zagranicznego w Roku 2002. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 15. Główny Urząd Statystyczny, 1992-1997, Rocznik Statystyczny Województw, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 16. P. Guimaraes, O. Figueiredo, D. Woodward (2000): Agglomeration and the location of foreign direct investment in Portugal. "Journal of Urban Economics" 47, s. 115-135.
 17. K. Head, J. Ries (1996): Inter-city competition for foreign investment: Static and dynamic effects of China's incentive areas. "Journal of Urban Economics" 40, s. 38-60.
 18. K.C. Head, J.C. Ries, D.L. Swenson (1995): Agglomeration benefits and location choice: Evidence from Japanese manufacturing investments in the United States. "Journal of International Economics" 38, s. 223-247.
 19. K.C. Head, J.C. Ries, D.L. Swenson (1999): Attracting foreign manufacturing: Investment promotion and agglomeration, "Regional Science and Urban Economics" 29, s. 197-218.
 20. International Monetary Fund, 2003, International Financial Statistics, Washington D.C.
 21. P. Krugman (1991a): Geography and Trade. MIT Press, Cambridge MA.
 22. P. Krugman (1991b): Increasing returns and economic geography. "Journal of Political Economy" 99, s. 483-499.
 23. M. Luger, S. Shetty (1985): Determinants of foreign plant start-ups in the United States: Lessons for policy makers in the Southeast. Vanderbilt Journal of Transnational Law 18, s. 223-245.
 24. D. McFadden (1974): Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. W: P. Zarembka (red.): Frontiers in Econometrics. New York, Academic Press, s. 102-142.
 25. M. Mokrzyc (1998): Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. „Gospodarka Narodowa", s. 8-9, 19-30.
 26. J. Ondrich, M. Wasylenko (1993): Foreign Direct Investment in the United States. Upjohn Institute, Kalamazoo, MI.
 27. I. Pietrzyk (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. F. Rivera-Batiz (1988): Increasing returns, monopolistic competition, and agglomeration economies in consumption and production. Regional Science and Urban Economics 18, s. 125-153.
 29. D.P. Woodward (1992): Locational determinants of Japanese manufacturing start-ups in the United States. "Southern Economic Journal" 58, s. 690-708.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu