BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Local Market Capacity and Development of Small and Medium Enterprises in the Light of Empirical Research
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 53-57
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka lokalna, Poziom życia
Enterprise development, Small business, Local economy, Living standard
Abstrakt
Standard życia społeczności lokalnej determinuje chłonność rynku, co może stanowić determinantę rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Jest on zdaniem autora wypadkową wielu sił, m.in. wskaźnika bezrobocia, poziomu płac czy gęstości zaludnienia, czynniki te mają bowiem silny wpływ na proces kreowania i ulepszania oferowanych produktów oraz usług, a także na regionalną koniunkturę gospodarczą. Wysoki standard życia społeczności lokalnej zapewnia przedsiębiorcom odpowiedni rynek zbytu, a pośrednio przyczynia się do wzrostu obrotów i rozwoju przedsiębiorstw. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja wpływu lokalnego standardu życia w Polsce Południowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. W toku badań postawiono następująca hipotezę badawczą: standard życia lokalnej społeczności ma wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w badanym regionie.

Life standard of local community determines the market absorbency, which can make up one of the determinants of local micro, small and medium-sized enterprises. The aim of the paper is the empirical verification of influence of local life standard in Southern Poland on small and medium-sized enterprises" development. The southern region was defined using European statistical nomenclature NUTS-1 as the area of two voivodeships: Małopolska (Lesser Poland) and Śląsk (Silesia). In the course of research the hypothesis stating, that life standard of local community impacts on small and medium-sized enterprises" development in a studied region, was assumed and then verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. N. Daszkiewicz, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w teorii i w świetle badań empirycznych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2000, nr 2.
  2. M. Kokocińska, Zastosowanie metody testu koniunkturalnego do badań regionalnych, w: Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, pod red. B. Piaseckiego, Z. Koniecznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, s. 40.
  3. K. Konecki, Studia z metodologu badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 86 i nast.
  4. K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce - uwarunkowania rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004, s. 117.
  5. D.W. Lyon, G.T. Lumpkin, G.G. Dess; Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process, "Journal of Management" 2005, nr 5.
  6. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, pod red. M. Strużyckiego, PWE, Warszawa 2004, s. 117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu