BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanowicz Bogdan
Tytuł
Informacja jako zasób strategiczny
Information as a Strategic Resource
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 7, s. 11-21, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Ekonomika informacji
Information, Economics of information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie szczególnej roli informacji i słuszności tezy, zakładającej, że informacja jest zasobem strategicznym. Specyfika tego zasobu wynika z własności informacji, jak jej niewyczerpywalność, różnorodność, przejawianie efektu synergii. Znaczenie strategiczne tego zasobu wynika z wielorakich ról, jakie ta sama informacja może odegrać w życiu każdego człowieka oraz całych społeczeństw: może ona być "łagodną siłą", czynnikiem integrującym, czynnikiem demokratyzującym, towarem, kapitałem.

The author aims to prove that information is a strategic resource. Its specific features include inexhaustibility, diversity, synergetic capabilities. The strategic importance of information flows from numerous roles the same information may play in individual life of every man or society. On the other hand, information may be a "gentle force", an integrating factor, a factor of democracy, a product and capital, as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashby W.R. (1957): An Introduction to Cybernetics. Methuen, London.
 2. Bocheński J.M. (1992): Współczesne metody myślenia. Wyd. W Drodze, Poznań.
 3. Devlin K. (1999): Żegnaj, Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 4. Garczyński S. (1984): Z informacją na bakier. Inst. Wyd. Zw. Zaw., Warszawa.
 5. Harmon G. (1984): The measurement of information. „Information Processing and Management" 1984, No. 1-2,5.193-198.
 6. Kozielecki J. (1968): Zagadnienia psychologii myślenia. PWN, Warszawa 1968.
 7. Niedzielska E. (1986): Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych. „Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 4, s. 20-23.
 8. Niedzielska E. (red.) (1998): Informatyka ekonomiczna. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001.
 10. Pogorzelski W. (2002): O filozofii badań systemowych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 11. Sienkiewicz P. (1988): Efektywne zastosowanie informatyki. Odczyt w TNOiK w Warszawie 21 kwietnia 1988 r.
 12. Stefanowicz B. (1999): Wybrane zagadnienia infologicznej analizy informacji. „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im Pawła Włodkowica w Płocku" vol. 12, Płock 1999.
 13. Sundgren B. (1973): An infological approach to data bases. Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
 14. Szewczyk A. (l 996): Informatyka -Aspekty humanistyczne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 15. Ursuł A.D. (1971): Informacija. Nauka, Moskwa.
 16. Wędrowska E. (2001): Miara ilości informacji jako instrument zarządzania zasobami danych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 17. Wiener N. (1961): Cybernetyka a społeczeństwo. PWN, Warszawa.
 18. Wierzbołowski, Józef (1997): Informacja i technologie informacyjne jako element przekształceń strukturalnych i systemowych w gospodarce światowej. IRiSS, Warszawa, tom 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu