BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tajer Sławomir
Tytuł
Zamierzenia przedsiębiorstw handlowych związane z obsługą logistyczną
Trade Enterprises' Intents Connected with Logistic Service
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 58-63
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Logistyka, Outsourcing, Badania ankietowe
Commercial enterprises, Logistics, Outsourcing, Questionnaire survey
Abstrakt
Zdaniem autora, rodzime przedsiębiorstwa handlowe powoli zaczynają traktować outsourcing jako narzędzie walki konkurencyjnej, jednak ich zamierzenia co do rozszerzenia zakresu zewnętrznej obsługi logistycznej odbiegają nawet od obecnych rozwiązań stosowanych w firmach zagranicznych, które funkcjonują na polskim rynku artykułów konsumpcyjnych. Przytoczono wyniki badań, w których większość respondentów reprezentujących kapitał krajowy nie przewiduje istotnych zmian w swojej infrastrukturze. Doskonalenie samodzielnie prowadzonej działalności logistycznej będzie więc zdaniem autora utrudnione, a w wielu przypadkach (zwłaszcza w firmach średnich) nawet niemożliwe.

Like in the countries with a developed market economy, also in Poland enterprise are looking for more and more efficient tools for competitive struggle. One of them is outsourcing, i. e. handing over the entire (or, at least, part) of logistic service to external subcontractors. The article presents the results of empirical studies carried out in the second quarter of 2005 on a sample group of medium and large trade enterprises with domestic and foreign capital. The studies were aimed at recognition of respondents" intents as to accomplishment of their own logistic solutions, cooperation with external subcontractors and possible changes in proportions between both forms of service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Brdulak, Analiza rankingów LTS. Ranking firm 2004, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 23 czerwca 2005.
  2. Logistyka on-line, pod red. K. Rutkowskiego, PWE, Warszawa 2002, s. 209.
  3. S. Tąjer, Obsluga logistyczna w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach handlowych, IRWiK, Warszawa 2005 (maszynopis powielony).
  4. S. Tajer, Tendencje rozwojowe polskiego rynku usług logistycznych, IRWiK, Warszawa 2005, s. 22-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu