BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Berman Marta
Tytuł
Franchising we Włoszech - stan obecny i perspektywy rozwoju
Franchising in Italy - Current State and Development Prospects
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 1, s. 64-69
Słowa kluczowe
Franchising, Formy działalności gospodarczej, Zróżnicowanie regionalne, Rozwój handlu
Franchising, Legal forms of economic activity, Regional diversity, Trade development
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Pod względem liczby systemów franchisingowych Włochy zajmują wiodące miejsce w Europie, po Francji i Niemczech. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę franchisobiorców, są europejskim liderem. Zdaniem autora dalszy rozwój franchisingu jest uwarunkowany kilkoma czynnikami. Z jednej strony przewaga rodzinnie prowadzonych sklepów i punktów usługowych, preferencje konsumentów do korzystania z punktów zlokalizowanych blisko domu oraz potrzeba osobistego kontaktu ze sprzedającym i nieufność do marek nieznanych nie sprzyjają jego rozwojowi. Do barier rozwoju franchisingu we Włoszech należy także zaliczyć procedury biurokratyczne i administracyjne, prowadzące do opóźnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Z drugiej zaś strony współpraca przedsiębiorstw oparta na franchisingu wprowadza nowe technologie i techniki organizacji sprzedaży i świadczenia usług oraz nowe idee biznesowe.

The history of franchising in Italy goes back to the 1970s, and this country plays an important role in the global scale in terms of the number of franchising ties. Assessment of the current state and structure of the franchising systems and entities shows a further development of this form of economic cooperation. In her article, the author presents the structures of franchising systems and entities in Italy. There are presented terms and conditions related to a regional differentiation and described the systems of the inbound and outbound types. There is also undertaken an attempt to determine prospects and barriers for development of franchising ties in Italy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu