BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Mirosław, Obłój Krzysztof
Tytuł
Monitorowanie otoczenia przez polskie firmy
Enviromental Scannide in Polish Companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 2, s. 3-20, bibliogr. 34 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Analiza SWOT
Enterprise environment, Strategic management, SWOT analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych problemów dyskutowanych w literaturze zarządzania strategicznego jest problem skutecznej adaptacji firmy do otoczenia. Przez wiele lat pytania badawcze koncentrowały się wokół problemu "jak" firma powinna działać, aby dostosowywać się do otoczenia i jakie są uwarunkowania (techniczne, społeczne, czasowe) tego procesu. Ukrytym założeniom teorii i badań było stwierdzenie, że firma "wie", do czego się dostosowuje, czyli potrafi skutecznie definiować i analizować swoje otoczenie, bez względu na to, czy otoczenie to było traktowane jako istniejące obiektywnie, czy też częściowo współtworzone przez działania organizacyjne.

One of the main problems discussed in the literature of strategic management is effective company adaptation to the environment. For many years, the questions regraded mainly the issue of "how" a company should work in order to adapt to the environment and what is the technical, social and time background of that process. One hidden assumption of theory and research was a statement, that a company "knows" what it is adapting to, which means, it can effectively define and analyze its environment, no matter if the environment was regarded as given or enacted. However, our research showed that organizations scan their environment only to a limited extent and in very different ways. Getting to know the logics, methods and conditions of the process of scanning the environment by organizations is a crucial research issue. It is especially important, when we adapt a strategic approach, which bases on an assumption, that effective adaptation demands constant collecting of information, so that the strategic choices could assure coherence between the environment, strategy and organizational structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilar F.J. (1967), Scanning the business environment, Macmillan Publishing Co., New York.
 2. Andrews K.R. (1971), The concept of corporate strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood.
 3. Annsoff I.H. (1965), Concept of strategy. Corporate Strategy, McGraw-Hill.
 4. Bourgeois L.J. III. (1980), Strategy end environment: A conceptual integration, "Academy of Management Review", Vol. 1, s. 25-39.
 5. Boyd B.K. i Fulk J. (1996), Executive Scanning and Perceived Uncertainty: A Mulitidimentional Model, "Journal of Management", Vol. 22, nr 1, s. 1-21.
 6. Brzeziński J. (1999), Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 7. Chandler A.D., Jr. (1962), Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise, MIT Press.
 8. Cyert R.M., March J.G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 9. Daft R. i Weick K. (1984), Toward a model of organizations as interpretation systems, "Academy of Management Review", nr 9, s. 284-295.
 10. Daft R., Sormunen J. i Parks D. (1988), Chief executive scanning, environmental characteristics and company performance: An empirical study, "Strategic Management Journal", Vol. 9, s. 123-139.
 11. Dill W.R. (1958), Environment as an influence of managerial autonomy, "Administrative Science Quarterly", nr 2, s. 409-443.
 12. Ducan R.H. (1972), Characteristics of organizational environments end perceived environmental uncertainty, "Administrative Science Quarterly", Vol. 2, s. 313-327.
 13. Elenkov D.S. (1997), Strategic uncertainty and environmental scanning: The case for indtitutional influence on scanning behavior, "Strategic Management Journal", Vol. 18, nr 4, s. 287-302.
 14. Fiegenbaum A., Hart S., Schendel D. (1996), Strategic reference point theory, "Strategic Management Journal", Vol. 17, nr 3, s. 219.
 15. Gierszewska G. i Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 16. Ghemawat P. (1999), Strategy and the business landscape, Addison-Wesley, Reading Mass.
 17. Hambrick D.C. (1982), Environmental scanning and organizational strategy, "Strategic Management Journal", nr 3, s. 159-174.
 18. Hamel G. i Prahalad C.K. (1994), Competing for the future, Harvard Business School Press, Boston.
 19. Koźmiński A.K. i Piotrowski W. (red.) (1996), Zarzdzanie. Teoria i Praktyka. PWN, Warszawa.
 20. Levinthal D.A., March J.G. (1993), The myopia of learning. "Strategic Management Journal", nr 14, s. 95-112.
 21. March J.G. (1994), A primer on decision making: how decision happen, Free Press, New York.
 22. March J.G. (1996), Continuity and change in theories of organizational actio, "Administrative Science Quarterly", nr 14, s. 278-287.
 23. Mintzberg H. (1973), Strategy making in three modes, "California Management Review", nr 2.
 24. Mintzberg H. (1979), Structures in Fives, Prentice Halls, New York.
 25. Mintzberg H. (1994), The rise and fall of strategic planning, Prentice Hall, New York.
 26. Obłój K. i in. (2003) Dominująca logika firmy, WSPIZ, Warszawa.
 27. Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 28. Obłój K. (1994), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 29. Peteraf M. (1993), The cornerstone of competitive advantage: A resource-based view, "Strategic Management Journal", Vol. 14, s. 179-191.
 30. Porter M.E. (1980), Competitive strategy, Free Press, New York.
 31. Porter M.E. (1985), Competitive adventage, Free Press, New York.
 32. Powell T.C. (1992), Organizational alignment as competitive advantage, "Strategic Management Journal", Vol. 13, nr 2, s. 119.
 33. Rumelt R.P., Schendel D.E. i Teece D. (1995), Fundamental issues in strategy, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 34. Thompson J.D. (1967), Organizations in action, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu