BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapalski Marek
Tytuł
Logistyka powszechnych usług pocztowych - przesyłka priorytetowa
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 6, s. 6-12
Słowa kluczowe
Rynek usług pocztowych, Usługi pocztowe, Poczta, Łączność, Dyrektywy WE, Liberalizm rynku usług, Logistyka rynkowa
Postal services market, Postal services, State post, Contact, EC directives, Services market liberalism, Market logistics
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Wspólnota Europejska, której celem jest m.in. umożliwienie swobodnego przepływu usług na jej obszarze, planuje pełną liberalizację rynku pocztowego. "Niewidzialna ręka" rynku w tym sektorze usług nie będzie jednak działać zupełnie swobodnie. Specyfika sektora polega na istnieniu pocztowego operatora publicznego, czyli podmiotu, który będzie miał obowiązek działalności i to na określonym poziomie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług.
  2. Ekspedycja - wysyłanie, wysyłka, biuro, dział wysyłki (poczty, gazet, towaru itp.). (Władysław Kopaliński, Slownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. "Muza", Warszawa 2002.
  3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. nr 5, póz. 34).
  4. Ustawa z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. nr 130, póz. 1188).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu