BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Stanisław, Siekański Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach
A Functional and a Process Management, the Analysis of Organizational Changes in the Companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 2, s. 21-33, bibliogr. 14 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura organizacyjna, Organizacja i zarządzanie
Processing management, Enterprise management, Organisational structure, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ukazuje aspekty zarządzania przedsiębiorstwem od strony doskonalenia jego struktury organizacyjnej. Stwierdzono, że stopniowa ewolucja systemów organizacyjnych oddala przedsiębiorstwa od struktur zorientowanych na funkcje do tzw. orientacji, czy też podejścia procesowego. W artykule wykazano wady struktur funkcjonalnych oraz zaprezentowano udoskonalenia wynikające z zastosowania założeń zarządzania procesowego.

The paper shows the aspects of the company management regarded from its organizational structure improvement. It was affirmed that the conrinuing gradual evolution of organizational systems dismisses the company from the functional to the process oriented structures of the company. Defects of functional strucutres have been shown in the paper and the improvement results coming from the implementation of the process management topics have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj G., Modelowanie procesów - Narzędzia, http://www.logistica.pl.
 2. Baj G., Modelowanie procesów Metodologia prof. Scheera, http://www.logistica.pl.
 3. Bielski M., Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 4. Gruchman G., Funkcje na ławie oskarżonych, "Computerworld" 1998, 41/357, s. 52-55.
 5. Keen P.G.W., Knapp E.M., Every Manager's Guide to Business Processes. A Glossary of Key Terms & Concepts for Today's Business Leader, Harvard Business School Press 1996.
 6. Macintosh R., Business process re-engineering. New applications for the techniques of production engoneering, "International Journal of Production Economics" 1997, Vol. 50, s. 43-49.
 7. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, pod red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 8. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, pod. red. M. Przybyły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 9. Poradnik menedżera jakości, pod red. naukową wydania polskiego W.R. Pawlak, Wydawnictwo Forum Media Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 10. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 11. Scheer A.W., AIRS Manual, IDS, Saarbrucken 1998.
 12. Strzelecki T.J., Projektowanie systemów zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 13. Ulewicz R., Borkowski S., Analiza poziomu jakości wyrobów odlewniczych, [w:] X Konferencja Naukowo-Techniczna, Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, Częstochowa 2003, s. 323-327.
 14. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu