BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Agnieszka
Tytuł
Zmiany zatrudnienia pozarolniczego w pow. ostrowieckim
Changes of employment in the Ostrowiecki poviat
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 64-77, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Struktura zatrudnienia, Analiza danych statystycznych
Labour market, Employment, Employment structure, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza zmian na rynku pracy w powiecie ostrowieckim w okresie przejścia od systemu gospodarki centralnie planowanej do pełnej gospodarki rynkowej. Badany powiat tworzy w strukturze przestrzenno-ekonomicznej województwa świętokrzyskiego wyraźnie domknięty rynek pracy, rozumiany jako obszar posiadający określoną liczbę miejsc pracy dostępnych bez zmiany miejsca zamieszkania.

Changes of employment in the Ostrowiecki poviat resulted from general market mechanisms and impacts of local and national authorities. Tendencies of these changes are related to the tendencies observed on voivodship and national labour market. Analyses of changes of non-agricultural employment in the poviat confirm a domination of main centre - Ostrowiec Świetokrzyski. Changes observed on labour market in the mentioned above city decide about changes in the poviat. Negative phenomena that was observing after 1989 is a permanent and systematic-decrease of employment about 4 procent annually. In the structure of cconomv any positive change was not observed. However, decrease of share in employment of branches as industry and construction was notices, but simultaneously decrease of share in employment in services branch: trade, transport and communication was also noticed. Changes concerning a property sector after 1994 confirm a growth of number of private enterprises and permanent decrease of employment in public sector. An advantageous phenomenon is an enterprise privatisation. Positive change in economy of the poviat is an affluence of representatives of foreign investors, including trade, service, as well as production enterprises. Some functional changes were observed in particular gminas of the Ostrowiecki poviat. Centres with domination of industry function, which in 1988 focused about 90,4 procent employed persons was presently decayed. Currently, trade and service centres play the most meaning in the structure of poviat employment (88,7 procent employed persons).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Górz B., Rąjman J., 1996, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń obszarów wiejskich w południowej Polsce, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, WSP, Słupsk
 2. Kamińska W., 1994, Rozwój i struktura przestrzenna indywidualnej działalności gospodarczej w rejonie kieleckim na tle województwa, WSP, Kraków
 3. Kiniorska I., 1999, Progi rozwojowe województwa świętokrzyskiego, „Wiadomości Statystyczne", GUS, Warszawa, nr 6, s. 52—63
 4. Kozak A. 1993, Zmianv zatrudnienia pozarolniczego gospodarki uspołecznionej województwa kieleckiego w latach 1976—1988, Studia Kieleckie, Kielce, nr 2/78, s. 57—75
 5. Kozak A,, 1996, Przeobrażenia rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej i ich wpływ na kształtowanie struktur regionalnych na przykładzie województwa kieleckiego. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Uniwersy tet Wrocławski, 18—19 listopada 1996, Wrocław
 6. Kwiatek-Sołtys A., 1996—1997, Czynniki aktywizacji małych miast województwa krakowskiego w okresie transformacji gospodarczej. Folia Geographica Seria Geographica-Oeconomica, nr 29/30, s. 47—60
 7. Łoboda J., 1994, Przemiany struktury zawodowej i zatrudnienia ludności Śląska po II wojnie światowej, Acta Universitatis Wratislavienis, Studia Geograficzne UW, t . LXI, Wrocław
 8. Nowak E., 1998, Analiza taksonomiczna wskaźników demograficznych i ekonomicznych województwa kieleckiego, [w:| Materiały Konferencji nt. Walory turystyczne Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, WSP, Kielce
 9. Runge J., 1993, Główne kierunki przeobrażeń demograficzno-społecznych w województwie katowickim w latach 1975—1990, Geografia w Szkole, nr 2, s. 67—75
 10. Zioło Z., 1978, Funkcje przemysłu w procesie wzrostu i przeobrażeń struktury przestrzennej Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, |w] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, s. 63—87
 11. Zioło Z., 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PWN, Warszawa
 12. Zioło Z., 1991, Przemiany struktur zatrudnienia województwa tarnobrzeskiego w latach 1975—1989. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Rzeszów, t. 10, s 383—403
 13. Żurek A., 1975, Struktura przestrzenna przepływów ludności miast województwa kieleckiego, Prace Geograficzne IG PAN, Ossolineum, Wrocław, nr 113
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu