BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołkosz Andrzej, Kulikowski Roman, Filipiak Krystyna, Bielecka Elżbieta
Tytuł
Charakterystyka rolnicza przestrzeni produkcyjnej w Polsce na początku XXI w.
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 46-54, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Analiza danych statystycznych
Agricultural production space, Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Statistical data analysis
Abstrakt
Dokonano pełnej charakterystyki stanu rolnictwa polskiego i określono jego potencjalne możliwości. Stało się to możliwe dzięki nowym źródłom informacji takim jak: zdjęcie satelitarne całego obszaru Polski wykonane w 2000 r., Powszechny Spis Rolny 2002 i Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002. Uzupełniono je wynikami badań rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przeprowadzonymi w różnych ośrodkach naukowych w latach siedemdziesiątych, jak i pod koniec ubiegłego wieku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, s. 128
  2. Ciok S., Teoretyczne i empiryczne koncepcje obszarów problemowych, Acta Univ. Wratisl., Prace Instytutu Geogr., Seria B, 13, s. 5—26, Wrocław
  3. Filipiak K., 2004,Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, [w:] Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, GUS, Warszawa 2003
  4. Grocholska J,, 1980, Obszary konfliktowe — problem badawczy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, Przegląd Geograficzny, 52, 3, s. 507—515
  5. Kulikowski R., 1986, Obszary szansy dla rozwoju rolnictwa w Polsce, [w:] Prace pnedplanowe Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa
  6. Kulikowski R., 1992, Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Wybrane zagadnieniu obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, 158, s. 23—40
  7. Kulikowski R., 1995, Depressed areas in Polish private farming, [w:] G. Węcławowicz, B Gałczyńska (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Conference Papers, 24, s. 137—144. IGiPZ PAN, Warszawa
  8. Praca zbiorowa pod redakcją T. Witka, 1993, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, IUNG Puławy, seria A-56
  9. Witek T., i inni. Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach, Wyd. IUNG, Puławy. 1974, ser. A. 22
  10. Zagożdżon A,, 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych, Biuletyn KPZK PAN, z. 138, Warszawa, s. 137—147
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu