BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Wanda
Tytuł
Wartość społeczna zmian
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 50-57, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wartość społeczna, Teoria wartości, System wartości, Zmiany organizacyjne, Zachowania społeczne
Social value, Value theory, Value system, Organisational change, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy w opracowaniu są zmiany rozpatrywane w kontekście ich wartości dla uczestników. Pojęcie wartości do którego odwołuje się tytuł opracowania jest traktowane jako istotny czynnik struktury uwarunkowań zachowań uczestników zmian. W treści opracowania uwzględnione zostało zagadnienie interpretacji wartości i wartości społecznej jako kategorii opisu uwarunkowań zachowań uczestników zmian oraz dokonana jest analiza postulowanych i osiągniętych wartości społecznych związanych z wprowadzoną zmianą w świetle badań w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The subject of the analysis in this elaboration are the changes considered in the context of their value for the participants. The word to which refers the title of this elaboration is treated as the crucial factor of conditions' structure of behaviour of the participants of changes. In the contents of this elaboration there was considered the issue of interpretation of the value and the social value as the category of the description of the participants of changes behaviour's conditions. There was also made the analysis of the proposed and achieved social values connected with the introduced change in a light of the researches in the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Edvinson L., Malon M.S., (2001): Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wyd. PWN, Warszawa.
  2. Sikorski C., (1999): Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. UŁ, Łódź.
  3. Zacher L., (1987): Zarządzanie procesami innowacyjnymi a czynnik ludzki, Prakseologia, nr 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu