BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hunek Tadeusz
Tytuł
Ewolucja struktur sektora rolnego Polski na starcie członkostwa w Unii Europejskiej
Evolution of the agricultural sector's structure ahead of Poland's accession to EU
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 2, s. 67-78, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Konwergencja
Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Convergence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony ewolucji struktur sektora rolnego Polski na starcie czonkostwa w Unii Europejskiej. Przedstawiono, z jednej strony perspektywę UE, z drugiej, perspektywę strony polskiej z ważnym podkreśleniem kategorii konwergencji sektora rolnego. Skada się z następujących trzech części: zarys ramy strategii Unii Europejskiej w kontekście poszerzenia o nowych członków; scenariusz strategii akcesji sektora rolnego Polski do Unii Europejskiej; kategoria konwergencji w odniesieniu do sektora rolnego Polski.

The article is devoted to the evolution of the Polish agricultural sector's structures ahead of Poland's accession to the European Union. The article consists of the following three parts: a general presentation of the European Union's strategy in the context of the organisation's enlargement by new members; a scenario of a strategy for the Polish agricultural sector's accession to EU; the category of convergence in relation to Poland's agricultural sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bart van A. i in., 2003: ICT and productivity in Europe and United States. Academie, Groningen.
  2. Barro R., 1997: Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  3. Czyżewski A.B., Orłowski W., Zienkowski L., 2003: Makroekonomiczne koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej: analiza i ocena [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa.
  4. Gordon R.J., 2003: Technology and Economic Performance in the American Technology. „NBR working paper".
  5. Hunek T., 2004: Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej. Człowiek a rynek. UMCS, Lublin.
  6. Offutt S., 2002: The Future of Farm Policy Analysis: A Household Perspective. „American Journal of Agricultural Economics", nr 5.
  7. PricewaterhouseCoopers, 2000: Emerging — Market Indicators. Warszawa.
  8. Sapir A., 2003: An Agenda for a Growing Europe. Universite Libre, Bruxselles.
  9. Samecki P., 2003: Przepływy finansowe między UE a Polską w latach 2004—2013 [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa.
  10. Tarditi S., 2003: Impact of the Common Agricultural Market Policy on Central and Eastern European Countries. University of Siena.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu