BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciborowski Robert, Grabowiecki Jerzy
Tytuł
Wpływ transferu techniki na konwergencję technologiczną gospodarki polskiej
The Impact of Technology Transfer on Technological Convergence of the Polish Economy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 9, s. 39-53, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Stymulowanie innowacyjności, Procesy innowacyjne, Badania i rozwój (B+R)
Innovation economy, Stimulate innovations, Innovation processes, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności transferu techniki i jego efektów w podejmowaniu działalności innowacyjnej dla zwiększenia zdolności konkurencyjnej i wyższej dynamiki procesu catch-up (rozwoju technologicznego) gospodarki polskiej.

Technology transfer (TT), being one of the main underlying factors of economic growth and of international economic co-operation conditions, is a characteristic feature of modern expanding economies. Adoption of innovative solutions worked out in advanced economies allows to improve the efficiency of production processes and contributes to redirection of competition and its methods towards non-price forms. Upgrading of the innovative potential in the field of both financing and implementation of new solutions, as well as improvement of competitive ability, seen as an ability to ensure development in an open-economy conditions, are the major problems faced by the Polish economy. Poland's innovative potential is too limited to guarantee an increase in technological competitiveness. Therefore, the only chance to increase that potential is to create efficient channels of technology transfer, both in the technological and organisational sense. The possibilities for accomplishment of that process should be examined from the point of view of both external equilibrium and lines of long-term development. Improved innovativeness should result in higher competitive ability and better competitive position of the Polish economy, as well as in providing conditions for faster technological convergence. Furthermore, the process of setting technology transfer channels, as well as creation and utilisation of the innovative potential should be analysed in the context of economic transformation, which are related to market liberalisation, macroeconomic stabilisation and institutional changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable B., [2000], Institutional cemplementarity and diversity of social system of innovation and production, „Review of International Political Economy", Vol. 7, No. 4.
 2. Aoki M., [1994], The Japanese Firm as a System of Attributes: A Survey and Research Agenda, w: Aoki M., Dore R. (eds), The Japanese Firm: Sources of Competitive Strength, Clarendon Press.
 3. Bell M., Pavitt K., [1993], Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts between Developed and Developing Countries, w: Industrial and Corporate Change, nr 2.
 4. Bieńkowski W., [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 5. Borrus M., Zysman J., [1997], Wintelism and the Changing Terms of Global Competition: Prototype of the Future?, w: BRIE Working Papers 96B, Berkeley 1997.
 6. European Commission, [2003], Key Figures 2002. Science, Technology and Industry. Towards a European Research Area, Brussels 2002.
 7. Fagerberg J., [1987], A Technology Gap Approach to Why Growth Rates Differ, w: Freeman C. (ed.), Output Measurment in Science and Technology: Essays in Honour of Y. Fabian, North--Holland, Amsterdam.
 8. Freeman C., [2001], The Learning Economy and International Inequity, w: The Globalizing Learning Economy, Archibugi D., Lundval B. (red.), Oxford University Press, Oxford.
 9. GUS, [2001], Nauka i technika w 1999, Warszawa.
 10. Larsen K., [2000], Trade Specialisation, Technology and Economic Growth, E. Elgar, Cheltenham.
 11. Maddison A., [1995], Monitoring the World Economy 1820-1992, Development Centre Studies, Paris.
 12. Maddison A., [2001], The World Economy. A Millennial Perspective, Development Centre Studies, Paris.
 13. Ministerstwo Gospodarki, [2002], Konkurencyjność polskiej gospodarki, Warszawa.
 14. Nelson R., [1990], US Technological Leadership: Where Did It Come From, and Where Did It Go?, w: Research Policy, nr 19.
 15. Nicoletti G., Scarpetta S., [2003], Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, „OECD Working Papers", No. 347, Paris.
 16. North D.C., [1997], The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, „Wider Annual Lectures", Vol. 1, Helsinki.
 17. OECD, Main Science and Technology Indicators, Paris, wydania różne.
 18. Okoń-Horodyńska E., [2002], Evolution of the R&D Sector, w: Jasiński A.H., Innovation in Transition. The Case of Poland, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 19. Patel P., Pavitt K., [1998], The International Distribution and Determinants of Technological Activities, „Oxford Review of Economic Policy", vol. 4, nr 4.
 20. Posner M., [1960], International Trade and Technical Change, w: Oxford Economic Papers, nr 13.
 21. Rejn B., [2003], Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - nakłady, efekty, Studia i Prace ZBSE GUS i PAN, Zeszyt 286, Warszawa.
 22. The Economist, [2003], A Survey of UE Enlargement, 22-28.11.
 23. Vernon R., [1966], International Investment and International Trade in the Product Cycle, w: Quarterly Journal of Economics, nr 80.
 24. Wójtowicz G., [2002], Równowaga i wzrost gospodarczy, w: Rozwój polskiej gospodarki, Kołodko G. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 25. World Economic Forum, [2000], The Global Competitiveness Report 2000, Harvard University, Oxford University Press, New York, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu