BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłodziński Marek
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski wz UE
Economic and Social Determinants and Possibilities of a Multifunctional Development of Rural Areas in Poland Folowing its Integration with EU
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2004, nr 2, s. 108-118, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Polityka wobec obszarów wiejskich, Aktywizacja obszarów wiejskich, Integracja gospodarcza Polski z UE, Bezrobocie na wsi, Oświata, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Village, Rural areas policy, Activation of rural areas, Poland's economic integration with the EU, Unemployment in rural area, Education, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeorientowanie zasad rozwoju obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności staje się pilną koniecznością. Autor podkreśla, że mimo opracowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, niezbędnego do wykorzystania środków unijnych, jego realizacja natrafi na wiele barier. Zainicjował dyskusję zarówno nad klarowną wersją samej strategii rozwoju obszarów wiejskich, jak i sposobów realizacji (polityka wiejska a rozwój wielofunkcyjny, bezrobocie wiejskie, ośiwta, rola kapitału społecznego, małe firmy wiejskie w procesie dywersyfikacji lokalnej gospodarki).

Diversification and multifunctional development are currently trendy definitions, which signify an unprecedented widening of the range of economic activities carried out in rural areas. Although farming still remains the rural economy's principal segment, the diminishing role of income obtained from agriculture and the decreasing number of jobs that it can offer to the rural population makes one pay greater attention to the creation of various non--agricultural or agriculture-related functions of rural areas. Multifunctional development is not a new phenomenon, but in the present situation of the Polish rural community the pace of such development will certainly become faster. Currently, only 8 procent of the population active in agriculture earns its income from farming exclusively, which increases pressure towards the search for non-agricultural sources of income. Thus, the reorientation in the principles of development of rural areas towards multifunctionality is becoming an urgent necessity. The process of Poland's integration with EU creates a great chance for the Polish rural community to enter the path of fast development. Neither the Polish government nor the Polish rural community are able to generate means as large as the structural funds offered Poland by the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedyszak-Radziejowska B., 2003: Nowe elity i nowe organizacje lokalne wobec „starych" problemów polskiej wsi. „Wieś i Rolnictwo", Suplement do nr 3.
  2. Frenkel I., 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Gorlach K. (red.) 2000: Raport o rozwoju społecznym Polski 2000. Rozwój obszarów wiejskich. UNDP, Warszawa.
  4. Hausner J., Marody M. (red.), 1999: Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji Polski z Unią Europejską. EU-monitoring III. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
  5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001—2002, 2003. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  6. Wilkin J., 2003a: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie — dlaczego był, jest i będzie [w:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Warszawa.
  7. Wilkin J., 2003b: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  8. Woś A., 1998: Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego. Sformulowanie strategii rozwoju [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
  9. Zegar J., 2000: Dochody ludności chłopskiej. Metody pomiaru —poziom — reakcje. Synteza, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu