BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław
Tytuł
Inwestycje bezpośrednie RFN w Polsce w okresie transformacji
Direct investment of Germany in Poland during the transformation period
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1, s. 79-91
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Foreign capital, Foreign investment, Direct investments, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono napływowi niemieckiego kapitału w formie inwestycji bezpośrednich do Polski po przełomie 1989 roku. Rozważania poprzedzono oceną transformacji polskiego systemu politycznego i gospodarczego w kontekście jej wpływu na podejmowanie decyzji przez niemieckich inwestorów o lokalizacji inwestycji bezpośrednich w Polsce.

This article is devoted to the inflow of German direct investment in Poland after the breakthrough of 1989. The scale of this involvement in relation to the economic potential of our western neighbor and the needs of the Polish economy is highly unsatisfactory. Successive Polish governments bear the blame for this state of affairs. They were unable to remove barriers restraining wider access of foreign (also German) capital to our country. The article also underscores the primary focus of the German direct investment in Poland, which is satisfying the needs of the Polish market and spurring consumption demand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003, s. 143.
 2. P. Deszczyński, Institutional Accreditation as an Instrument of Public Relations, w: Public Relations: An Instrument for the Transformation and Development of Higher Education, Higher Education in Europe, UNESCO-CEPES 2003, nr 4, s. 461-470.
 3. P. Deszczyński, Inwestycje bezpośrednie instrumentem polityki RFN wobec krajów rozwijających się, Zeszyty Naukowe nr 140, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1986, s. 163.
 4. P. Deszczyński, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 190-191.
 5. P. Deszczyński, Making of an image of a foreign investment company in Poland based on the example of Henkel corporation, w: PR's Contribution to Transition in Central and Eastern Europe – research and practice, pod red. R. Ławniczaka, Poznań 2001, s. 94, 98.
 6. P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Wyd. AE, Poznań 2003, s. 179-194.
 7. P. Deszczyński, K. Gołata, Demokratyczne systemy polityczne, Wyd. AE, Poznań 2000, s. 31-171.
 8. P. Deszczyński, K. Gołata, J. Krawulski, Polska w systemie stosunków międzynarodowych, Wyd. AE, Poznań 1996, s. 102-117.
 9. P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1995, s. 63.
 10. W. Dudek, Od nacjonalizacji do prywatyzacji, Aspekty polityczne i ekonomiczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s. 75-77.
 11. Z. Olesiński, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998, s. 206.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu