BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielnik Mariusz, Ławrynowicz Maciej, Szambelańczyk Jan
Tytuł
Efektywność jako determinanta kapitalizacji banków spółdzielczych w Polsce w świetle założeń nowej umowy kapitałowej Komitetu Bazylejskiego
Efficiency as a determining factor of capitalization of cooperative banks in Poland in the light of assumptions to the new capital accord of the Basel Committee
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1, s. 103-118
Słowa kluczowe
Nowa Umowa Kapitałowa, Banki spółdzielcze, Efektywność banków, Adekwatność kapitałowa
New capital accord, Cooperative banks, Banks' efficiency, Capital adequacy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu nowej umowy kapitałowej na adekwatność kapitałową banków spółdzielczych w Polsce. Szczególny nacisk położono na analizę funduszy własnych niezbędnych do sprostania nowym regulacjom oraz możliwościom pozyskania tych funduszy, przy uwzględnieniu osiąganego wyniku finansowego i szacowanych miar efektywności. Przedmiotem analiz są wszystkie banki spółdzielcze, jakie prowadziły działalność na koniec 2001 r. - 642 banki.

Since 1996 a lot of work and research has been devoted to the New Capital Accord (NCA - Accord II) which is to replace the current one, dated 1998. Main modifications include: introduction of the capital minimum for operating risk and interest rate in the bank portfolio, wider scope of weighs while determining credit risk as well changes to the methodology of determining capital adequacy on ratings of respectable agencies or, as an important novelty - internal ratings of crediting institutions. The scientific study contained in this paper covers the application of efficiency estimates (index ROA and method DEA) in assessing the impact of Accord II regulations on the operation of cooperative banks in Poland, especially in terms of meeting the capital requirements. Comparison of operational efficiency with the changes to bank funds allows for a division of the researched population and identification of entities vulnerable to the new regulations. The results obtained pertain in a wider context to the processes of consolidation and competitiveness of the cooperative bank sector and setting a transition period in the implementation of Accord II regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper, Some models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis, "Management Science" 1984, nr 30, s. 1078-1092.
 2. A. N. Berger, D. B. Humphrey, (1997), Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, "European Journal of Operational Research" vol. 98, 1997, s. 175-212.
 3. A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operations Research" 1978, nr 2, s. 429-444.
 4. W. W. Cooper, L. M. Seiford, K. Tone, Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisher 2000.
 5. G. Debreu, The Coefficient of Resource Utilisation, "Econometrica" 19 (3), July, s. 273-292.
 6. M. Gospodarowicz, Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 7. M. Gospodarowicz, Procedury analizy i oceny banków, NBP, „Materiały i Studia" 2000, nr 103.
 8. T. Kopczewski, Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. Część 1, NBP, „Materiały i Studia" 2000, nr 113.
 9. T. Kuasmanen, T. Post, Quadratic data envelopment analysis, „Journal of Operational Research Society" 2002, nr 53, s. 1204-1214.
 10. P. M. DeLancer (1996), Public productivity and data envelopment analysis (DEA): How comparatible are they?, Paper presented at the annual meeting of the American Society for Public Administration, Atlanta, GA.
 11. M. Mielnik, M. Ławrynowicz, Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA (Data Envelopment Analysis), „Bank i Kredyt" 2002, nr 5.
 12. R. C. Nyhan, L. L. Martin, (1999), Comparative performance measurement, "Public Productivity & Management Review", March, San Francisco.
 13. M. Pawłowska, Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, „Bank i Kredyt" 2003, nr 2, s. 20-34.
 14. C. W. Sealey, J. T. Lindley, Jr., Inputs, Outputs, and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions, "The Journal of Finance" vol. 32, 1997, nr 4, s. 1251-1266.
 15. D. Wheelock, P. Wilson, Evaluating the Efficiency of Commercial Banks: Does Our View of What Banks do Matter?, "Review of Federal Reserve Bank of Saint-Louis" 1995, nr 77 (4), s. 39-52.
 16. M. Zychowicz, Efektywność banków, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2002, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu